Miten tullaan parhaaksi?

Paras työpaikka on edelläkävijä myös vinoutuneiden asenteiden muuttamisessa, kirjoittaa Helsingin yliopiston kansleri Kaarle Hämeri.

Yliopisto on paras työpaikka. Tästä tavoitteesta niin työntekijäjärjestöt kuin työnantaja ovat yhtä mieltä, samoin opetus- ja kulttuuriministeriö. Yksimielisyys on niin liikuttava, että on aiheellista pohtia, mitä tavoitteen toteuttamiseksi on vielä tehtävänä.

Parhaimman työpaikan titteli edellyttää, että koko työyhteisö jakaa saman positiivisen kokemuksen. Tässä yliopistoilla on vielä tehtävää. Yliopistojen henkilöstö on monin tavoin jakautunutta: pysyvissä työsuhteissa oleviin ja määräaikaisiin, opetus- ja tutkimushenkilöstöön ja muuhun henkilöstöön, suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuviin ja englantia pääosin käyttäviin, urallaan eri vaiheissa oleviin.

Parhaassa työpaikassa palkkaus ja työsuhteen muut ehdot ovat oikeudenmukaisia ja niiden perustelut läpinäkyviä. Työmarkkinajärjestöt ovat tässä paljon vartijoina. Neuvotteluissa pitää löytää kaikille hyvä lopputulos, ja kompromissien tulee olla tasapuolisia. Vaikeistakin teemoista on voitava keskustella hyvässä hengessä. Tässä suhteessa kevään työehtoneuvottelut eivät täysin onnistuneet, ja kolhuja tuli ainakin maineeseen.

Yliopistojen heikentynyt rahoitus on ollut valtava haaste työyhteisön hyvinvoinnille. Eri yliopistot ovat taloudellisesti eri asemassa. Helsingin yliopiston näkökulmasta sekä yliopistoindeksin leikkaus että muut säästöt ovat olleet niin rajuja ja nopeita, että parhaan työpaikan tavoitteen toteutumiseksi täytyy jaksaa tehdä paljon töitä. Kaikki ei ole yliopistojen omissa käsissä. Valtiovallalla on nyt taloustilanteen kohetessa mahdollisuus tehdä päätöksiä yliopistojen rahoituksen parantamiseksi.

Parhaassa työpaikassa ei sallita epäasiallista käytöstä. Yliopistot eivät ole muusta yhteiskunnasta erillään, ja #metoo-kampanjan vauhdittamana Helsingin tutkijanaiset ry selvitti yliopistomaailmassa koettua seksuaalista häirintää. Parantamisen varaa valitettavasti on.

Häirintää koskevat prosessit ja ohjeistukset ovat jo olemassa. Se ei yksin riitä, vaan jokaisen täytyy tuntea ne ja olla valmis puuttumaan epäasialliseen käytökseen. Paras työpaikka on edelläkävijä myös vinoutuneiden asenteiden muuttamisessa.

Pääkirjoituksen kirjoittaja on Helsingin yliopiston kansleri.

Yliopisto-lehti on kaikille tarkoitettu, monipuolinen tiedelehti Helsingin yliopistosta.
Tilaa ja rakastu tieteeseen.