Mitä koronakriisin jälkeen? Helsingin yliopiston uusi idearyhmä valmistaa pandemian jälkeiseen aikaan

– Tieteellisen tutkimuksen korvaamaton merkitys globaalin kriisin ratkaisijana on ollut viime aikoina vahvasti esillä. Meillä on yliopistona tilaisuus ottaa entistä aktiivisempi rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana, pitkäjänteisen tutkimuksen edistäjänä ja kestävän tulevaisuuden sekä yhteiskunnallisen resilienssin rakentajana, sanoo rehtori Jari Niemelä.

Koko Suomi ja Helsingin yliopisto ovat olleet kansainvälisen koronaviruspandemian johdosta poikkeustilanteessa maaliskuun puolen välin jälkeen. Yliopisto on sopeuttanut toimintaansa epidemian leviämisen hidastamiseksi valtion ohjeiden, rajoitteiden ja suositusten mukaan: kontaktiopetusta on korvattu muilla opetusmuodoilla, isot yleisötilaisuudet on peruttu ja henkilöstö työskentelee pääosin etätöissä.

Kriisissä on saavutettu vaihe, jolloin poikkeusoloista aiheutuneita väliaikaisia rajoituksia aletaan vähitellen purkamaan. Samoin nyt on mahdollista arvioida kriisin vaikutuksia yliopiston toimintaan ja talouteen.

– Juuri nyt on hyvä kääntää katseensa tulevaan epidemian jälkeiseen aikaan. Me emme yhteiskunnassa palaa samanlaiseen arkeen, mitä elimme ennen maaliskuuta. Tieteellisen tutkimuksen korvaamaton merkitys globaalin kriisin ratkaisijana on ollut viime aikoina vahvasti esillä. Meillä on yliopistona tilaisuus ottaa entistä aktiivisempi rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana, pitkäjänteisen tutkimuksen edistäjänä ja kestävän tulevaisuuden sekä yhteiskunnallisen resilienssin rakentajana, sanoo rehtori Jari Niemelä.

Uuden idearyhmän tehtävänä on arvioida koronaviruskriisin vaikutuksia yliopistoon, monitieteiseen tutkimukseen ja yliopistolliseen koulutukseen sekä yliopiston asemaan yhteiskunnassa pidemmällä tähtäimellä. Idearyhmä voi myös tehdä ehdotuksia, jotka yliopiston ja tiedekuntien johto voivat ottaa huomioon strategian toimeenpanossa.

– Yliopistolle on vastikään hyväksytty strategia vuosille 2021–2030, jonka pohjalta yliopiston yksiköt suunnittelevat toimenpiteitä strategian toimeenpanoon kevään ja syksyn 2020 aikana. Nyt on otollinen hetki suunnitella toimintaamme niiden uusien ajatusten pohjalta, jotka valmistavat meitä pandemian jälkeiseen tulevaisuuteen, jatkaa Niemelä.

Idearyhmän kokoonpano

Ryhmän puheenjohtajana toimii vararehtori Tom Böhling ja jäseninä työelämäprofessori Ilmo Aronen, professori Johanna Björkroth, professori Anu Kantola, digitalisaatiojohtaja Jaakko Kurhila, toimitusjohtaja Sanna Lauslahti, apulaisprofessori Tuuli Toivonen sekä ylioppilaskunnan nimeämä edustaja. Idearyhmän sihteereinä toimivat Helena Holopainen tutkimuspalveluista ja Ira Sirén viestintä- ja yhteiskuntasuhteista.

Idearyhmä luovuttaa ajatuksensa rehtorille 31.8.2020 mennessä.