Minna Canthin päivästä alkoi tasa-arvokoulutus

Minna Canthin ja tasa-arvon päivänä alkoi Suomessa varsin ainutlaatuinen AGORA-tutkimuskeskuksen johtama valtakunnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija – koulutus. Koulutuksen toteuttaa TASOVA.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija -koulutus on tarkoitus vakiinnuttaa osaksi AGORA n toimintaa, jolloin siitä voidaan räätälöidä koulutusta eri toimijoille, kuten koulutuksen ja opetuksen asiantuntijoille sekä poliittisille päättäjille.

– Maassamme on mittava vaje tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaamisesta, mikä näkyy eriarvoisuuden ja syrjäyttämisen kasvuna, pahoinvointina, yhteiskunnallisten ongelmien kääntymisenä yksilön ongelmiksi sekä teemojen jäämisenä poliittisissa ohjelmissa juhlapuhetasolle, toteaa apulaisprofessori Kristiina Brunila AGORA:sta.

– Tätä vajetta aletaan nyt asiantuntijakoulutuksella, kehittämistyöllä ja tutkimuksella paikata.

TASOVA-hankkeessa 2-vuotisen asiantuntijakoulutuksen tarkoituksena on kouluttaa maakuntiin 22 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijaa, ja samalla varmistaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevan tiedon ja osaamisen vieminen koko maahan. Maakuntauudistus on maassamme merkittävä poliittinen ja taloudellinen muutos, jossa tulee huomioida tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmat.

Varsin kovan karsinnan jälkeen koulutukseen valittiin 22 henkilöä eri puolilta Suomea. He käynnistävät yhteistyökumppaneiden kanssa omissa maakunnissaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevan kehittämistyön ja luovat tätä tukevat alueelliset verkostot.

Samalla aloitetaan yhteistyö tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusviranomaisten, poliittisten päätöksentekijöiden sekä aluekehityksestä vastaavien päättäjien kanssa. Lisäksi käynnistetään monitieteinen tutkimus, joka vie tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushanketta eteenpäin.  

Lisätietoja:

Kristiina Brunila, puh. 050 310 9827, s-posti kristiina.brunila@helsinki.fi