Markku Kulmalalle tunnustus ansioista tieteen edistämisestä kehittyvissä maissa

Kehittyvien maiden tiedeyhteisöjen puolestapuhuja The World Academy of Sciences, TWAS, on myöntänyt professori Markku Kulmalalle ensimmäisenä suomalaisena tunnustuksen Fellow of The World Academy of Sciences for the advancement of science in developing countries. Se myönnetään ansioista tieteelle ja sen edistämiselle kehittyvissä maissa.

Helsingin yliopiston fysiikan professori Markku Kulmalan johdolla tutkitaan ilmakehän ja erilaisten ekosysteemien vuorovaikutuksia.  

- Tutkimuksen perustana ovat monipuoliset kenttämittausasemat, joilla mitataan aineiden ja energian kiertoa ilmakehän ja ekosysteemien välillä. Olemme olleet mukana perustamassa tällaista SMEAR-kenttämittausasemaa esimerkiksi Kiinan Nanjingiin, ja lisää asemia on suunnitteilla,  Markku Kulmala kertoo.

- Yksi tutkimuksemme painopisteistä on viime vuosina ollut myös Kiinan suurkaupunkien ilmanlaatu ja sen parantaminen.

Palkinto myönnettiin TWAS-yleiskokouksessa Kigalissa, Rwandassa, marraskuun puolivälissä. Jakoperusteluissa korostuivat Kulmalan ansiot ilmakehän ja maanpinnan vuorovaikutusten tutkimuksessa, aerosolitutkimuksessa sekä monipuolisten ja pitkäaikaisten maastomittausaineistojen tuottamisessa.  

Markku Kulmala on julkaissut 30 tutkimusta arvostetuissa Nature- ja Science-tiedelehdissä ja on geotieteiden alan viitatuin tutkija maailmassa. Hän johtaa arktisella ja boreaalisella vyöhykkeellä toimivaa pan-euraasialaista tutkimusohjelmaa (PEEX) ja eurooppalaista aerosolien ja hivenaineiden tutkimusinfrastruktuuria (ACTRIS). 

Fellow of TWAS for the advancement of science in developing countries -palkinto on jaettu yhteensä 2004 henkilölle. Tänä vuonna palkinto myönnettiin 40 henkilölle, joista 12 on naisia. Suomeen ja Kazakstaniin palkinto myönnettiin ensimmäistä kertaa.

Lisätiedot: Markku Kulmala, 040 596 2311, markku.kulmala@helsinki.fi

Minna Meriläinen-Tenhu, 050 415 0316, @MinnaMeriTenhu, minna.merilainen@helsinki.fi