Lukuvuosimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolisille uusille opiskelijoille syksyllä 2017

Helsingin yliopisto alkaa periä lukuvuosimaksuja EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta uusilta opiskelijoilta 1.8.2017 alkaen. Lukuvuosimaksu vieraskielisissä kandidaatti- ja maisteriohjelmissa on suuruudeltaan 10 000–25 000 euroa. Lukukausimaksut eivät koske EU/ETA-maiden opiskelijoita.

– Nykyisillä opiskelijoilla ei ole syytä huoleen, sillä uudet maksut koskevat ainoastaan opiskelijoita, jotka aloittavat opintonsa syyslukukaudella 2017, toteaa Helsingin yliopiston kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Laitinen.

Koulutusohjelmakohtaisen lukuvuosimaksun suuruudesta päättää opetuksesta vastaava vararehtori Keijo Hämäläinen 31.5.2016 mennessä. Ohjelmakohtaisen maksun määrittelyssä huomioidaan erityisesti hinnoittelua koskeva kansainvälinen vertailuaineisto, jonka yliopisto on hankkinut ulkopuoliselta asiantuntijalta. Opiskelijan maksun suuruus säilyy samana koko tutkinnon suorittamisen ajan. Päätös ohjelmakohtaisista maksuista uusien opiskelijoiden osalta tehdään vuosittain.

Maksuista saatavat tulot pääosin koulutusohjelmille

Saatua rahoitusta käytetään suurimmaksi osaksi kansainvälistymisen edistämiseen; ohjelmien ja palvelujen kehittämiseen.

– Työllistymistä edistävät palvelut ovat myös tärkeitä kansainvälisille opiskelijoille. Tutkinnon tuottama lisäarvo työmarkkinoilla on yksi tärkeimmistä kriteereistä, kun he hakevat koulutuksia maailmalta, kertoo asiantuntija Esko Koponen Helsingin yliopiston opetuksen toimialalta.

Apurahaohjelma opiskelijoiden tueksi

Uudistetussa yliopistolaissa edellytetään, että yliopistolla on apurahaohjelma maksulliseen tutkinto-ohjelmaan osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi. Apurahaohjelman ensisijainen tavoite on opiskelijarekrytoinnin tukeminen ja kansainväliseen kilpailuun vastaaminen. Apuraha myönnetään opiskelijan oman hakemuksen perusteella ja niitä myönnetään myös toisen vuoden opiskelijoille.  Apurahaohjelmasta voidaan myöntää täysiä ja osittaisista lukuvuosimaksuhuojennuksia sekä elinkustannusstipendejä.

– Kilpailussa parhaista opiskelijoista toimivalla apurahaohjelmalla on suuri merkitys rekrytoinnin tukemisessa ja opiskelijoiden sitouttamisessa, toteaa Markus Laitinen.

Helsingin yliopiston juuri hyväksytty strategia vuosille 2017–2020 tähtää kansainvälistymisen lisäämiseen ja ulkomaalaisten opiskelijoiden osuuden merkittävään lisäämiseen. Uudistettavat kansainväliset maisteriohjelmat, hyvin järjestetyt tukipalvelut ja korkeatasoinen infrastruktuuri ovat edellytyksiä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Lisätietoja

Kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Laitinen
050 4028967
markus.laitinen@helsinki.fi