LERU ja keskieurooppalaiset yliopistot yhdistävät voimansa tutkimuksen ja koulutuksen edistämiseksi

Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola osallistui Prahassa 7.–8.10.2016 pidettyyn kokoukseen, jossa delegaatio Euroopan tutkimusyliopistojen liiton eli LERU:n rehtoreita tapasi seitsemän itäisen Keski-Euroopan (CE7) yliopiston rehtorit.

Kokouksen tuloksena perustettiin uusi aloite, jossa LERU ja niin sanottu CE7 yhdistävät voimansa ja ryhtyvät yhdessä edistämään parempaa tutkimus- ja koulutuspolitiikkaa Euroopassa.

– Euroopassa ei kannata hukata yhtään tieteellisen tutkimuksen ja korkeimman koulutuksen potentiaalia. Siksi kasvava yliopistoyhteistyö kaikkien Euroopan maiden väillä on tärkeää Euroopan kasvulle ja kilpailukyvylle, tiivistää rehtori Kola kokouksen annin.– Etenkin Tarton yliopiston kanssa meillä on paljon yhteistyötä ja hyvää kumppanuutta jo paljon pidemmältä ajalta.

Prahan kokouksessa kävi selkeästi ilmi, että maiden tutkimus- ja koulutusympäristössä on paljon enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroja. Tämä on myös viesti, jonka rehtorit haluavat lähettää päätöksentekijöille kautta EU:n. Paljon yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi opiskelijaliikkuvuuden edistämisessä, verkko-oppimisessa ja opiskelijoiden työelämävalmiuksien edistämisessä.

Myös haasteet ovat pitkälti yhteiset. Esimerkiksi EU:n tärkeimpään tutkimusrahoitukseen eli Horisontti 2020:een liittyy ongelmia, jotka koskettavat kaikkia eurooppalaisia huippuyliopistoja.– Vaikka toki kilpailu eli yleensä laatu kuuluu olennaisesti tutkimuksen ja sen rahoituksen luonteeseen, ei ole enää kenenkään kannalta tarkoituksenmukaista, jos myöntöprosentit ovat jopa alle 10%, rehtori Kola toteaa.

EU on panostanut paljon huippuosaamisen levittämiseen ja osallistujapohjan laajentamiseen itäisen Keski-Euroopan maihin, jotta kaikki Euroopan voimavarat saadaan käyttöön. Kokouksessa todettiin, että tämä politiikka ei ole kaikilta osin onnistunut. Jatkossa aloitteen kautta käydään kriittistäkin keskustelua siitä, miksi kaikki EU:n toimet (erityisesti Teaming, Twinning ja ERA chairs) eivät toimi optimaalisesti ja ennen kaikkea siitä, miten niitä tulisi jatkossa kehittää.

LERU ja CE7 tuovat esille yhteisiä haasteita ja näkemyksiä Euroopan komission tutkimusalueen ja avoimen tiedepolitiikan alustoilla (European Research Area Platform ja Open Society Platform). LERU ja CE7 ovat jatkossa myös tiiviissä yhteydessä keskenään ja vaihtavat sekä tietoa että hyviä käytäntöjä kehittääkseen maiden tutkimusympäristöjä ja niiden perusedellytyksiä.

Euroopan tutkimusyliopistojen liitto LERU (League of European Research Universities) on 21 johtavan eurooppalaisen tutkimusintensiivisen yliopiston järjestö. Helsingin yliopisto on yksi LERU:n 12 perustajajäsenestä vuodelta 2002.

CE7-aloitteeseen kuuluvat yliopistot ovat Belgradin yliopisto (Serbia), Eötvös Loránd -yliopisto (Unkari), Kaarlen yliopisto (Tšekin tasavalta), Ljubljanan yliopisto (Slovenia), Tarton yliopisto (Viro), Varsovan yliopisto (Puola) ja Zagrebin yliopisto (Kroatia).

LERU and Central-European universities team up for better research & education policies

Glob­ally con­nec­ted