Lääketieteellisen tiedekunnan Vuoden Alumni 2018 on professori Anu Kantele

Uskokaa itseenne ja parempaan maailmaan, kannustaa opiskelijoitaan lääketieteellisen tiedekunnan Vuoden Alumni, infektiosairauksien professori Anu Kantele. Valinta julkistettiin tiedekunnan vuosipäivänä 31.1.

Vuoden Alumni, infektiosairauksien professori Anu Kantele tekee kansainvälisesti merkittävää tutkimustyötä. Samalla hän onnistuu tuomaan tutkimuskysymykset lähelle kansalaisia ja heidän arkeaan. Kanteletta vievät eteenpäin erityisesti globaalisti tärkeät infektiokysymykset, kuten antibioottiresistenssi, ripulitaudit ja rokotteet.

Tällä hetkellä Kantele toimii myös Karoliinisen instituutin vierailijaprofessorina. Työuransa aikana hän on päässyt arvioimaan suomalaisen tutkimuksen ja koulutuksen vahvuuksia kansainvälisestä näkökulmasta.

– Koulutus on meillä arvostettua ja sen laatuun panostetaan. Tutkimuksessa erityisiä vahvuuksiamme ovat innovatiivisuus ja sisu. Suomalaista tutkimusta arvostetaan ja siihen luotetaan. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmasta on tärkeää, että tutkittua tietoa ymmärretään ja sitä käytetään päätöksenteossa, hän sanoo.

Kantele tunnetaan alan aktiivisena toimijana sekä opetuksen ja kliinisen työn saralla että laajemmin erilaisissa tiede- ja asiantuntijayhteisöissä. Aktiivinen ote ja ajan hermolla pysyminen ovat pitäneet professori Kantelen myös haluttuna puhujana ja yhteiskunnallisena keskustelijana.

Vuoden alumnille tutkimus on harrastus ja intohimo

Anu Kantele on Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kasvatti. Hän kokee, että tiedekunnan Vuoden Alumni -tunnustus on mieltä lämmittävä kunnia, joka vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta omaan ammattikuntaan sekä omaan tiedekuntaan.

Uteliaisuus, ajattelu, ideointi ja visiointi ovat tekijöitä, joista professori Kantele kertoo nauttivansa. Nämä ovat varmasti myös taustatekijöitä sille, että hänen tutkimuksensa koetaan ennakkoluulottomana ja ajankohtaisena.

– Tutkimus on harrastus ja intohimo. Joskus diagnoosin teko vaatii todellista salapoliisityötä, mikä on kiehtovaa, Kantele sanoo

Tiedekunnan alumneilla on merkittävä rooli myös opiskelijanäkökulmasta, sillä heidän kauttaan opiskelijat voivat tarkastella eri uramahdollisuuksia sekä omien valintojensa merkitystä. Professori Kantele rohkaisee opiskelijoita pitämään mielensä avoimena, pysymään uteliaina ja tarttumaan tilaisuuksiin.

– Lähtekää myös Suomen ulkopuolelle, verkostoitukaa, uskokaa itseenne ja parempaan maailmaan. Uskaltakaa kyseenalaistaa ja muuttaa maailmaa!

Innostavaksi opettajaksi ja kollegaksi kuvattu Kantele tuo oman esimerkkinsä kautta esiin sitä, miten toisten kunnioitus ja yhteistyö ovat merkityksellisiä myös työelämässä.