Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille järjestetään koronavirusseulontaa

Uutista päivitetty 7.9. | Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ensimmäisen vuosikurssin lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoilla on todettu koronavirustartuntoja. Kaikille lääketieteellisen tiedekunnan 1. vuosikurssin opiskelijoiden 27.8. vapaa-ajan tapahtumaan osallistuneille järjestetään koronavirusseulonta.

Uutista päivitetty 7.9. (etäopiskelun kesto)

Lääketieteellisen tiedekunnan lääketieteen ja hammaslääketieteen 1. vuosikurssin opiskelijoiden vapaa-ajan tapahtumaan 27.8. osallistuneet ovat saattaneet altistua koronavirukselle. Potilasturvallisuuden varmistamiseksi ja tartuntojen ehkäisemiseksi kaikki tapahtumaan osallistuneet, mukaan luettuna ylempien kurssien opiskelijat saavat osallistua järjestettävään lähiopetukseen vasta 14.9 alkaen. Tämä päätös kumoaa aiemmin annetun ohjeen etäopetuksen kestosta 16.9. asti. Lähiopetukseen saa osallistua 14.9. alkaen, jos ei ole mitään koronavirustautiin sopivia oireita. Kaikkia tapahtumassa olleita suositellaan välttämään sosiaalisia kontakteja ja Meilahden kampuksella käyntejä 13.9 iltaan asti.  

Muiden lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden osalta potilasopetus sekä opetushenkilökunnan työt jatkuvat noudattaen tehostettuja hygieniatoimia. Lähiopetukseen ei saa osallistua, jos ilmaantuu lieviäkään koronavirustautiin sopivia oireita.

"Terveydenhuollon asiakkaiden on edelleen turvallista asioida terveysasemilla, sairaaloissa ja muissa terveydenhuollon toimintayksiköissä. Helsingin kaupunki, HUS ja Helsingin yliopisto tekevät tiivistä yhteistyötä asian tiimoilta eikä potilasturvallisuus ole vaarantunut", sanoo lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkonen

Helsingin kaupungin epidemiologinen toiminta ottaa yhteyttä kaikkiin lähikontakteiksi tunnistetuttuihin henkilöihin.

Yliopiston opetushenkilökunta voi tarvittaessa ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon.

Epidemiaselvitys jatkuu edelleen. Tiedotamme tarvittaessa lisää.