Kriisitietoisuutta on kohennettava, yliopiston hallituksen puheenjohtaja kirjoittaa Yliopisto-lehden pääkirjoituksessa

Yliopisto katsoo strategiassaan kauas ja ottaa ympäristökriisin vakavasti. Pandemia, Venäjän hyökkäyssota ja energiakriisi nostattivat silti tarpeen päivittää linjauksia.

Pääkirjoitus on julkaistu Yliopisto-lehdessä 9/2022.

Helsingin yliopiston hallituksen yksi keskeinen tehtävä on päättää yliopiston strategiasta. Nyt voimassa on helmikuussa 2020 hyväksytty strategia vuosiksi 2021–2030.

Strategia tarvitsee päivityksen, totesi vuoden alussa kautensa aloittanut uusi hallitus: nykyinen hyväksyttiin ennen covid-pandemian alkua, Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan ja akuutin energiakriisin puhkeamista. Tämän vuoksi kriisitietoisuus ei näy strategiassa, vaikka siinä hyvin on otettu huomioon kestävän kehityksen vaatimukset ja YK:n Agenda 2030:n tavoitteet.

Monet muutokset ovat merkittävästi vaikuttaneet yliopiston toimintaedellytyksiin, kansainväliseen asemaan sekä tarpeeseen varautua globaaleihin haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen sekä veden ja ruoan riittävyyteen.

Läsnäoloa tarvitaan

Pandemia johti etäopiskeluun ja digiloikkaan. Tämä oli raskasta sekä opiskelijoille että opettajille, mikä näkyy selvästi yliopistoyhteisön hyvinvointiselvityksissä.

Toisaalta tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia tulee jatkossakin hyödyntää yliopiston koko toiminnassa. Pohdittavaa riittää, kun pyrimme optimaaliseen yhdistelmään läsnäoloa ja etäkommunikaatiota.

Brexit, Venäjä ja Kiina haasteina

Myös yliopiston kansainvälisen toiminnan edellytykset ovat muuttuneet. Yhteistyö Venäjän tiedeinstituutioiden kanssa on lopetettu, ja polarisoituvassa maailmassa yhteistyö esimerkiksi Kiinan yliopistojen kanssa vaikeutuu. Brexit aiheuttaa ongelmia, jopa tieteellisten julkaisujen vaihto brittitutkijakollegojen kanssa juuttuu mutkikkaisiin tullimuodollisuuksiin.

Tällaisessa tilanteessa painottuu EU:n tutkimusyhteistyö ja huippuyliopistojen verkostoyhteistyö EU:ssa. Helsingin yliopistolla on hyvät edellytykset kehittää monipuolista yhteistyötä myös Pohjoismaiden johtavien yliopistojen sekä kansallisten korkeakoulujen kanssa.

Hallitus on päättänyt käynnistää strategian päivitysprosessin. Sen aikana kuullaan laajasti yliopistoyhteisöä ja yliopiston eri elimiä, esimerkiksi kollegiota ja tiedekuntaneuvostoja.

Pyrimme siihen, että päivitetty strategia voidaan hyväksyä huhtikuussa 2023.

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston hallituksen puheenjohtaja.

 

Yliopisto-lehti on Helsingin yliopiston tiedeaikakauslehti, joka on sitoutunut Journalistin ohjeisiin.