Kansleri Kaarle Hämeri: Rahoitus on turvattava ja yliopiston kolme muuta toivetta seuraavalle hallitukselle

Kevään eduskuntavaalien teemoihin kannattaa vaikuttaa jo nyt.

Puolen vuoden päästä Suomessa järjestetään eduskuntavaalit, jotka vaikuttavat paljon yliopistojen toimintaan. Vaaleissa mitataan tuki niille tutkimus- ja koulutuspoliittisille tavoitteille, joita puolueet ja ehdokkaat linjaavat.

Yliopistoilla on kuitenkin pelin paikka vaikuttaa jo ennalta siihen, mistä aiheista vaaleissa keskustellaan. Voisiko keskeisin teema olla Suomen tulevaisuus ja vaikuttavuus maailmanlaajuisesti? Mitä jos tällä kertaa ehdokkaiden välille syntyisi kilpailua parhaista ehdotuksista, joilla yliopistojen menestyminen turvattaisiin.

VIILAUS EI RIITÄ

Suomalainen yhteiskunta on rakentunut sivistyksen myötä hienoille arvoille, joiden todeksi eläminen on luonut hyvinvointia. Tehtäviensä kautta yliopistot ylläpitävät arvokkaita asioita, joita pidämme osittain jo itsestäänselvyyksinä: koulujamme, terveydenhuoltoamme tai vaikkapa osaavaa työvoimaa yrityksissä ja julkisella sektorilla. Yliopistojen toiminnan tukeminen on hyvinvoinnin edistämistä.

Ehdotusten täytyy olla konkreettisia, kunnianhimoisia ja radikaaleja.

Hallitusohjelmaan vaikuttaminen vaatii konkreettisia toimenpide-ehdotuksia maan tulevalle hallitukselle. Näitä olemme yliopistoyhteisössä pohtineet ja muokanneet kevättalvesta lähtien. Ehdotusten täytyy olla kunnianhimoisia ja radikaaleja — pienellä viilaamisella emme pääse niihin tavoitteisiin, joita itsellemme haluamme asettaa ja joita lähes kaikki sidosryhmämmekin haluavat.

TAVOITTEENA YKKÖSSIJA

Olemme asettaneet hallitukselle neljä keskeistä tavoitetta: yliopistojen perustoiminnan rahoituksen turvaaminen, Suomen nostaminen osaamisen ykkösmaaksi, kansainvälisten tutkijoiden ja opiskelijoiden Suomeen tulon ja asettumisen helpottaminen sekä tutkitun tiedon parempi hyödyntäminen päätöksenteossa.

Näitä tavoitteita olemme purkaneet yliopistolaisten kanssa keskustellen konkreettisiksi teoiksi, joihin tulevan hallituksen tulisi heti tarttua. Haastan jokaisen Suomen tulevaisuudesta huolta kantavan osallistumaan työhön: tutustu yliopiston vaalitavoitteisiin ja vie viestiä eteenpäin omien kanaviesi ja yhteyksiesi kautta. Vaikuta siihen, että korkeakoulutus ja tiede, Suomen menestymisen valtit, nousevat tärkeiksi vaaliteemoiksi.

Pääkirjoitus on ilmestynyt Yliopisto-lehdessä Y/09/18.