Johanna Hurtigille tiedonjulkistamisen valtionpalkinto

Lasten kokemaa väkivaltaa käsittelevä Taivaan taimet -kirja toi Johanna Hurtigille tiedonjulkistamispalkinnon. Yliopistolaisista palkitaan myös Heikki Ylikangas sekä Heurekan tärkeitä vaikuttajia.

Sosiaalityön tutkijatohtori Johanna Hurtigin Taivaan taimet –teos (Vastapaino 2013) perustuu tutkimukseen, jossa hän haastatteli lähes 180:tä vanhoillislestadiolaisessa herätysliikkeessä kasvanutta lasta ja aikuista. Suurin osa heistä oli kokenut seksuaalista hyväksikäyttöä.

Valtionpalkinnot jaetaan tänään 24.9.

Tutkijan velvollisuus on palvella yhteiskuntaa ja tuottaa tietoa. Vaikeiden asioiden tutkimisella voi olla erityistä yhteiskunnallista merkitystä.

Kun valtionpalkinnosta kertova puhelu päättyi, Hurtig purskahti itkuun.

– Tutkimus on ollut hyvässä ja pahassa jotenkin ylenpalttinen.

Vaikka nelivuotinen tutkimusaika koetteli jaksamista, Hurtig ei kuitenkaan missään vaiheessa ajatellut jättävänsä työtä kesken.

– Tutkijan velvollisuus on palvella yhteiskuntaa ja tuottaa tietoa. Vaikeiden asioiden tutkimisella voi olla erityistä yhteiskunnallista merkitystä.

Soraääniä naisten asemasta

Tutkimus herätti ärhäkkäitä reaktioita erityisesti vanhoillislestadiolaisen liikkeen sisältä, mutta myös ulkopuolelta. Toisaalta tutkimus rohkaisi yhteisön jäseniä tuomaan epäkohtia esiin.

Keskustelu päättyy opillisten periaatteiden toteamiseen, vaikka sen tulisi alkaa siitä.

Hurtigille sateli haastattelupyyntöjä ulkomaita myöten.

Ehkäisykiellon, naispappeuden kieltämisen ja muiden vanhoillislestadiolaisuuteen liittyvien normien perusteluista ei Hurtigin mukaan silti edelleenkään keskustella. Keskustelu päättyy opillisten periaatteiden toteamiseen, vaikka sen tulisi alkaa siitä.

Liikkeen johtajien ja muiden Hurtigia arvostelleiden mielestä on väärin puhua väsyneistä äideistä tai väkivallan uhreista. He pitävät aiheita marginaalisina ja siksi yhteisöä leimaavina.

– Esimerkiksi perhesuunnittelun syntikäsityksestä pitäisi pystyä puhumaan. Se vaikuttaa vahvasti ihmisten elämään, ja kuitenkin sen teologiset perustelut ovat hatarat.

Kirkon pitäisi toimia

Moni tiivis yhteisö luo sellaisiakin normeja, jotka ovat ristiriidassa yhteiskunnan normien kanssa. Niiden avulla yhteisö voi sortaa jäseniään.

Mitä kaikkea uskonnonvapauden suojissa saa tehdä?

Tästäkin Hurtig kaipaisi keskustelua ja keskustelun rinnalle tekoja. Eri instituutiot voisivat tehdä yhteistyötä. Liikkeelle voisi lähteä esimerkiksi pohtimalla, miten yhteisön todellisuus voi erota yhteiskunnan todellisuudesta. Mitä kaikkea uskonnonvapauden suojissa saa tehdä?

– Vanhoillislestadiolaisuus on Suomen evankelisluterilaisen kirkon herätysliike. Siksi esimerkiksi kirkolta voisi odottaa aktiivista roolia tällaisen työn käynnistäjänä.

Sotahistoriaa ja lasten tiedettä

Johanna Hurtigin lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön jakaman tiedonjulkistamisen valtiopalkinnon vuonna 2014 saavat yliopistolaisista emeritusprofessori, historioitsija Heikki Ylikangas, jolle myönnettiin elämäntyöpalkinto, sekä 25-vuotisjuhlavuottaan viettävän Heurekan tärkeät vaikuttajat, dosentit Tapio Markkanen, Heikki Oja ja Per-Edvin Persson. Heurekan merkitystä korostavalla palkinnolla haluttiin samalla kunnioittaa keskuksen ensimmäisen johtajan, tänä vuonna kuolleen hiukkasfyysikko Hannu I. Miettisen muistoa.

Johanna Hurtig: Taivaan taimet

Lisää aiheesta: "Väkivalta uskonnollisessa yhteisössä"

Lue Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan esittelyt kaikista palkituista