HYYn hallituksen puheenjohtajan Claes Berghin puhe lukuvuoden avajaisissa 31.8.2020

Arvoisa presidentti, arvoisa kansleri, arvoisa rehtori ja vararehtorit, hyvät yliopistolaiset ja yliopiston ystävät.

On kunnia toivottaa koko yliopistoyhteisömme tervetulleeksi uuteen lukuvuoteen tästä 150-vuotiaasta opiskelijoiden talosta käsin. Jo viime vuonna lukuvuoden avajaiset järjestettiin poikkeuksellisesti Vanhalla ylioppilastalolla yliopistomme päärakennuksen peruskorjauksen vuoksi. Silloin emme voineet arvata, kuinka poikkeuksellisissa oloissa viettäisimme tulevaa lukuvuotta.

Kulunut kevät on laittanut koko yliopistomme ja yhteiskuntamme lujille. Vaikka haasteet ovat olleet suuria, voimme olla ylpeitä siitä, kuinka hyvin olemme tähän mennessä selviytyneet. Yliopistolaisten työtä ja opiskelua on kyetty jatkamaan läpi poikkeusajan. Tämä on vaatinut meiltä kaikilta poikkeuksellisen paljon kykyä oppimaan uutta, sopeutumaan ja kykyä toistemme tukemiseen.

Haluan kiittää kaikkia niitä opiskelijoita, jotka ovat ylittäneet itsensä ja osoittaneet upeaa joustavuutta epävarmuuden edessä. Haluan kiittää niitä opiskelijoita, jotka ovat tukeneet ystäviään vaikeana aikana, ja järjestötoimijoita, jotka ovat ylläpitäneet yhteisöjä kasvokkaisten kohtaamisten kadottua. Yliopiston henkilökuntaa haluan kiittää sitoutumisesta opiskelijoiden tukemiseen ja yliopiston toiminnan ylläpitämiseen.

Kaikille niille, jotka ovat kokeneet epäonnistumisen tunteita ja jotka edelleen kamppailevat arjen tasapainon löytämiseksi haluan sanoa: se, mihin tässä tilanteessa pystyt, riittää. Toivon meille kaikille armeliaisuutta itseämme kohtaan. Samalla haluan kannustaa jokaista yhteisömme jäsentä kertomaan tunteistaan, onnistumisistaan ja vaikeuksistaan läheiselle, työ- tai opiskelukollegalle. Toivon, että yliopistoyhteisössämme kokeilemme ja jaamme rohkeasti tapoja ylläpitää yhteyttä muihin, kohdata ja tukea toisiamme. Olemme vahvempia yhdessä, myös etänä.

Haluan puhua erityisesti yliopisto-opintonsa tänä vuonna aloittaville uusille yliopistoyhteisömme jäsenille. Ensimmäinen opiskeluvuosi on aivan erityinen kokemus. Te olette pyrkineet yliopistoon ja aloitatte opintonne olosuhteissa, jotka ovat kaikin puolin poikkeukselliset. Näiden olosuhteiden ei kuitenkaan tarvitse määrittää ensimmäistä opiskeluvuottanne saati opintojenne jatkoa.

Teillä on alkamassa kokonaan uusi elämänvaihe, joka ei ole pelkästään opiskelua varten. Ylioppilaskuntamme piirissä toimii lukuisia erilaisia yhteisöjä, esimerkiksi harrastejärjestöjä, osakuntia ja ainejärjestöjä. Monipuolinen järjestökenttämme on ainutlaatuinen ja suosittelen kokeilemaan rohkeasti kaikkea kiinnostavaa. Itse olen löytänyt oman paikkani tiedekuntajärjestö StudOrgista, sekä Nylands Nationista. Järjestötoiminnassa olen löytänyt elinikäisiä ystäviä, rakkautta ja mahdollisuuksia muuttaa maailmaa.

Yliopistossa opiskelu on aikaa, jona meillä on mahdollisuus oppia oppimaan, löytää omat polkumme ja kasvaa ihmisinä. Etäopiskelun jatkuessa syksyn ajan onnekasta on, että yliopisto tarjoaa kasvullemme paikan lisäksi yhteisön.

Sekä yliopistolle että ylioppilaskunnalle on alkuvuodesta vahvistettu omat strategiansa, jotka sanoittavat meille keskeiset arvot ja asettavat meille suunnan. Vaikka strategiat on valmisteltu toisistaan erillään, on hienoa kuinka samankaltaiset arvot ja tavoitteet jaamme opiskelijoina koko muun yliopistoyhteisön kanssa. Molempien strategioiden ytimessä on yhteisöllisyys ja osallisuus. Ajatus siitä, että jokainen yliopistolainen on yhtä arvokas, voi kokea kuuluvansa yhteisöömme ja vaikuttaa sen kehittämiseen. Uskon, että näiden arvojen merkitys korostuu nyt fyysisen etäisyyden aikana.

Minulle yksi hienoimpia osoituksia niin yhteisöllisyydestä kuin osallisuudesta on yliopiston demokraattinen päätöksenteko, jossa jokaisella yliopistolaisella on mahdollisuus vaikuttaa ja päästä itse tekemään yhteisöämme koskevia päätöksiä. Kuten maailma, ei yliopistokaan ole koskaan valmis, ja meidän kaikkien näkemystä tarvitaan sen kehittämiseen. Ylioppilaskuntana peräänkuulutamme päätöksentekomme kehittämistä entistä yhdenvertaisemmaksi ottamalla käyttöön tasakolmikanta, jossa yliopistoyhteisön eri ryhmillä on yhtäläinen edustus päätöksenteossa. Yhteisömme tarvitsee aitoa demokratiaa, jossa yhdelläkään ryhmällä ei ole enemmän ääniä ja valtaa kuin toisilla.

Tänä syksynä opiskelijoilla on kaksinkertainen mahdollisuus vaikuttaa sekä oman koulutusohjelman että ylioppilaskunnan toimintaan. Syyskuussa jokainen opiskelija voi hakea opiskelijaedustajaksi oman koulutusohjelmansa johtoryhmään, jossa pääsee vaikuttamaan opiskelijoiden arjessa keskeisiin konkreettisiin asioihin. Opiskelijaedustajana toimiminen opettaa myös itsessään monia elämässä hyödyllisiä taitoja ja avaa näkymän yliopiston toimintaan pintaa syvemmällä.                    

Loka-marraskuun vaihteessa järjestetään ylioppilaskunnan edustajiston vaalit, joissa jokaisella opiskelijalla, jokaisella jäsenellämme, on äänioikeus. Kuka tahansa jäsen voi myös itse asettua ehdolle. Edustajisto on ylioppilaskunnan oma eduskunta, jossa 60 opiskelijaa tekee päätöksiä siitä, mihin ylioppilaskunnan rahat käytetään ja mitä toiminnassa painotetaan.Ottakaa kaikki irti tästä lukuvuodesta, ja nauttikaa kaikesta siitä mitä opiskelijaelämässä on tarjolla. Pitäkää toisistanne huolta, tässä poikkeustilanteessa tarvitsemme toisiamme enemmän kuin koskaan. Me teemme yliopiston yhdessä.

Toivotan teille kaikille hyvää alkavaa lukuvuotta!