Helsinki Institute of Life Science houkuttelemaan kansainvälistä huippututkimusta

Helsinki Institute of Life Science -yksikön avulla Helsingin yliopisto pyrkii luomaan kansainvälisesti rahoitusta, tutkijoita ja opiskelijoita houkuttelevan huippututkimuksen ympäristön ja vahvistamaan asemaansa maailman yliopistojen kärkijoukossa life science -alalla.

Helsingin yliopistossa aloittaa vuoden 2017 alusta tutkimuspainotteinen Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE) -yksikkö, päätti yliopiston hallitus tänään. Life science eli elämäntieteet pitävät sisällään laajan kirjon biologiaan ja ympäristöön liittyviä tieteitä kuten biotieteet, ympäristö-, terveys- ja lääketieteet sekä näihin liittyvää poikkitieteellistä tutkimusta. Life science on yksi yliopiston strategisista tutkimusalueista vuosille 2017–2020.

– HiLIFEn tavoitteena on edistää Helsingin yliopiston kansainvälistä profiloitumista ja tutkimusinfrastruktuurien entistä tehokkaampaa käyttöä. Lisäksi se tukee yliopiston yhteistyötä sidosryhmien kanssa, kertoo hallituksen puheenjohtaja Jaana Husu-Kallio.

Uusi tutkimusinstituutti muodostaa yliopiston kampuksia yhdistävän toimijan. Se vastaa muun muassa yhteiskäyttöisten tutkimusinfrastruktuurien koordinoimisesta, innovaatio- ja partneritoiminnan tehostamisesta ja strategisen tutkimustuen jakamisesta koko life science -alueella. Lisäksi HiLIFE osallistuu erityisesti eri life science -aloja yhdistävään opetukseen.

Nykyiset alan tutkimuspainotteiset yksiköt Biotekniikan instituutti, Neurotieteen tutkimuskeskus, Suomen molekyylilääketieteen instituutti ja yliopiston koe-eläinkeskus liitetään HiLIFEen.

Helsingin yliopiston life science -ala on merkittävä kokonaisuus. Sen rahoitus oli vuonna 2015 yli 280 miljoonaa euroa, mikä vastasi yli 40 prosenttia yliopiston kokonaisrahoituksesta. Vuosina 2010–2015 joka toinen Helsingin yliopiston julkaisuista oli life science -alalta ja yliopiston julkaisujen saamista viittauksista kolme neljästä kohdistui alalle.

Suomen Akatemia on myöntänyt Helsingin yliopistolle rahoitusta life science -alan profiloitumiseen.

Lisätietoja:

Johtaja, professori Tomi Mäkelä, sähköposti tomi.makela@helsinki.fi

Helsinki Institute of Life Science