Helsingin yliopistoon neljä vararehtoria

Vararehtoreiksi valittiin Kai Nordlund, Anne Remes, Hanna Snellman ja Jouni Hirvonen. Vararehtorien viisivuotinen toimikausi alkaa 1.8.2023.

Helsingin yliopiston hallitus valitsi yliopistolle neljä vararehtoria. Vararehtorien tehtävät ovat kokoaikaisia ja heidän vastuualueensa ovat seuraavat:

Anne Remes (tutkimus, kestävyys)

Hanna Snellman (kansainväliset asiat, yhteiskunnallinen vuorovaikutus)

Jouni Hirvonen (innovaatiot (TKI), tutkimusinfrastruktuurit)

Kai Nordlund (opetus)

Rehtorin sijaisena toimii Kai Nordlund. Rehtorin sijainen osallistuu yhdessä rehtorin kanssa yliopiston taloussuunnitteluun ja -seurantaan. Ruotsinkielisen koulutuksen koordinaatio jatkuu ruotsinkielistä opetusta varten olevaan professuuriin nimitetyn Kai Nordlundin johdolla.

 

Kai Nordlund

FT, laskennallisen materiaalifysiikan professori Kai Nordlund on toiminut Helsingin yliopiston vararehtorina vuodesta 2022 lähtien. Vuosina 2018–2022 hän oli Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanina. Hän on toiminut myös fysiikan osaston johtajana vuonna 2018 sekä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan varadekaanina vuosina 2014–2017.

Anne Remes

LT, neurologian professori Anne Remes on toiminut vuodesta 2022 lähtien Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaanina. Hän on toiminut aiemmin Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaanina 2017–2021, Medical Research Center (MRC) Oulun tutkimusjohtajana 2017–2018 sekä Itä-Suomen yliopiston kliinisen lääketieteen yksikön varajohtajana 2014–2016.

Hanna Snellman

FT, kansatieteen professori Hanna Snellman on toiminut Helsingin yliopiston vararehtorina vuodesta 2018 lähtien. Hän toimi tätä ennen humanistisen tiedekunnan dekaanina vuosina 2017–2018 ja varadekaanina 2014–2016.

Jouni Hirvonen

FaT, farmasian teknologian professori Jouni Hirvonen on toiminut Helsingin yliopiston vararehtorina vuodesta 2022. Sitä ennen hän oli Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan dekaanina vuosina 2010–2022 ja varadekaanina 2004–2009.

– Uusi rehtoraatti on tasapuolinen kokonaisuus, jossa on laaja ja moninainen näkemys yliopistokentästä sekä monipuolista tutkimuksellista kokemusta, osaamista ja johtajakokemusta yliopiston toiminnan kehittämiseksi. Rehtorilla on edelleen vastuualueenaan yliopistoyhteisön hyvinvointi, ja yhdenvertaisuuden vastuualueesta sovitaan rehtoraatin kesken, sanoo rehtori Sari Lindblom. Lindblomin rehtoraatin enintään viisivuotinen toimikausi alkaa 1.8.2023.

Vararehtorit tukevat rehtoria yliopiston johtamisessa. He toimivat rehtorin asiantuntijatukena ja johtavat rehtorin heille hallituksen vahvistaman työnjaon puitteissa osoittamien akateemisten ja muiden asioiden strategista valmistelua. Vararehtorit toimivat myös rehtorin tukena yliopiston sisäisessä, kansallisessa ja kansainvälisessä sidosryhmätoiminnassa.

Vararehtorien lukumäärästä, valinnasta ja tehtävistä päättää yliopiston johtosäännön mukaan hallitus rehtorin esityksestä.