Helsingin yliopistoon neljä vararehtoria

Vararehtoreiksi valittiin Paula Eerola, Sari Lindblom, Tom Böhling ja Hanna Snellman. Vararehtorien viisivuotinen toimikausi alkaa 1.8.2018.

Helsingin yliopiston hallitus valitsi yliopistolle neljä uutta vararehtoria. Vararehtorien tehtävät ovat kokoaikaisia. Vararehtorit ja heidän vastuualueensa ovat seuraavat:

Paula Eerola (tutkimus ja tutkimusinfrastruktuurit)

FT Paula Eerola on Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani ja kokeellisen hiukkasfysiikan professori. Vararehtorina Eerola vastaa tutkimuksesta ja tutkimusinfrastruktuureista.

Sari Lindblom (opetus, opintoasiat ja valinnat)

FT Sari Lindblom on Helsingin yliopiston nykyinen vararehtori ja yliopistopedagogiikan professori. Vararehtorina Lindblom vastaa opetuksesta, opintoasioista sekä valinnoista. Lindblom toimii myös rehtorin sijaisena.

Tom Böhling (kaksikielisyysasiat, yhteisön hyvinvointi ja kampuskehittäminen)

LT Tom Böhling on Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Medicum-yksikön johtaja sekä patologian professori. Vararehtorina Böhling vastaa kaksikielisyysasioista, yhteisön hyvinvoinnista ja kampuskehittämisestä.

Hanna Snellman (kansainvälisyys, kumppanuudet ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus)

FT Hanna Snellman on Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani ja kansatieteen professori. Vararehtorina Snellman vastaa kansainvälisyydestä, kumppanuuksista ja yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta.

─ Tavoitteena on ollut koota toimiva ja yhteistyökykyinen rehtoraatti, joka edustaa yliopiston eri tieteenaloja, monipuolista asiantuntemusta ja kampuksia. Rehtoraattiin haluttiin myös tasa-arvoinen edustus naisia ja miehiä. Rehtoraatin tehtäviä täsmennetään vielä myöhemmin ja tehtäväkokonaisuuksiin tulee kuulumaan myös muun muassa yhteisöllisyyden ja tasa-arvon edistäminen, sanoo professori Jari Niemelä. Niemelä aloittaa yliopiston rehtorina 1.8.2018 ja myös vararehtorien viisivuotinen kausi alkaa 1.8.  

Vararehtorien lukumäärästä, valinnasta ja tehtävistä päätti yliopiston johtosäännön mukaan hallitus rehtorin esityksestä. Asiasta keskusteltiin myös yliopistokollegion kanssa.

Vararehtorit tukevat rehtoria yliopiston johtamisessa. He toimivat rehtorin asiantuntijatukena ja johtavat rehtorin heille hallituksen vahvistaman työnjaon puitteissa osoittamien akateemisten ja muiden asioiden strategista valmistelua. Vararehtorit toimivat myös rehtorin tukena yliopiston sisäisessä, kansallisessa ja kansainvälisessä sidosryhmätoiminnassa.