Helsingin yliopistoon lähes 450 uutta aloituspaikkaa

Paikkoja suunnitellaan tulevan koko yliopiston laajuudelta, mutta erityisesti matemaattis-luonnontieteelliseen ja kasvatustieteelliseen tiedekuntaan. Varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen toteutetaan tämän ja ensi vuoden aikana vähintään 120 lisäaloituspaikkaa.

Kesäkuun alussa valtioneuvosto esitti lisätalousarvioesityksessä, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen lisäaloituspaikkoihin kohdennetaan yhteensä 124 miljoonaa euroa. Aloituspaikkamäärien lisäyksellä maan hallitus pyrkii minimoimaan COVID-19 -pandemiasta kansalaisille aiheutuvia haasteita, kuten nuorisotyöttömyyttä ja syrjäytymisuhkaa. 

Yliopistot ilmoittivat kesäkuun alussa yhdessä, että niillä on valmius aloituspaikkojen lisäämiseen. Lisäksi yliopistot katsoivat, että paikkalisäykset edellyttävät riittäviä resursseja, jotta yliopistokoulutuksen laatu ei koulutuslaajennusten vuoksi kärsi. 

Kokouksessaan 17.6. Helsingin yliopiston hallitus päätti esittää opetus- ja kulttuuriministeriölle, että se lisää enintään 450 uutta aloituspaikkaa syksyllä 2020 tai 2021 alkavaan koulutukseen, mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää tähän rahoituksen. Alustavasti paikkoja tulee yliopiston laajuudelta, erityisesti matemaattis-luonnontieteelliseen ja kasvatustieteelliseen tiedekuntaan, jälkimmäisessä erityisesti varhaiskasvatuksen alalle. Esimerkiksi logopedia ja psykologia lisäävät sisäänottoa myös suhteellisesti paljon. 

- Yliopisto on lisäaloituspaikkojen kohdistuksessa ottanut huomioon mm. työvoimatarpeen pitkällä aikajänteellä, koulutuksen vetovoiman sekä yleisesti mahdollisuuden lisätä aloituspaikkoja koulutuksen laatu turvaten näin nopealla aikataululla, sanoo Helsingin yliopiston kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta

Kaikki uudet lisäaloituspaikat Helsingin yliopistoon syksylle 2020 päivitetään alakohtaisesti tänne 18.6. aikana, kun opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt niiden lopullisesta rahoituksesta.

Varhaiskasvatuksen opettajien aloituspaikat ovat herättäneet viime aikoina keskustelua myös julkisuudessa. Helsingin yliopisto on tietoinen, että pula varhaiskasvatuksen opettajista on haaste sekä pääkaupunkiseudun kunnille ja perheille että varhaiskasvatuksen laadulle. Yliopisto tahtoo lisätä - ja on viime vuosien aikana myös lisännyt - varhaiskasvatuksen opettajien aloitus- ja pätevyyskoulutuspaikkoja. Samalla yliopiston on kuitenkin taattava koulutuksen laatu. Siksi koulutuspaikkoja lisätään ministeriöltä saatavan rahoituksen mukaan, suunnitelmallisesti ja tarvittavat opettajarekrytoinnit turvaten. 

Yhteensä Helsingin yliopistossa toteutetaan tämän ja ensi vuoden aikana vähintään 120 lisäaloituspaikkaa varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen, joko muunto- tai tutkintokoulutuksena. Osa lisäaloituspaikoista voidaan järjestää opetus- ja kulttuuriministeriön Helsingin yliopistolle erikseen myöntämän jatkuvan oppimisen avustuksen ansiosta.

Eri alojen aloituspaikkojen lisäys ei edellytä toimenpiteitä yhteishaussa mukana olleilta hakijoilta. Hakijoiden kannattaa kuitenkin seurata Opintopolussa julkaistavia tietoja. Valintojen tulokset julkaistaan Opintopolussa 15.7. mennessä.

 

Lisätietoja: 

Kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta 

susanna.niinisto-sivuranta@helsinki.fi, puh. 0294120500 Hakijoiden yhteydenotot: hakijapalvelut@helsinki.fi