Helsingin yliopiston yhteistoimintaneuvottelut päätökseen

Helsingin yliopiston yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Työnantajan selvitys annetaan tammikuun 2016 puolivälin jälkeen.

Työnantajan selvityksessä kerrotaan muun muassa irtisanottavien henkilöiden kokonaismäärä sekä se, miten irtisanomiset kohdistuvat opetus- ja tutkimushenkilöstöön ja muuhun henkilöstöön. Irtisanomiset ja muut sopeuttamistoimenpiteet on tarkoitus panna toimeen vuoden 2016 aikana.

Neuvotteluja käytiin 30.9.–30.11.2015 ja neuvottelukertoja oli yhteensä kymmenen.

Taustaa: Helsingin yliopiston hallitus päätti 16. syyskuuta 2015 käynnistää muutosohjelman, jolla tavoitellaan 86 miljoonan euron säästöjä. Säästötarve johtuu Sipilän hallituksen Helsingin yliopiston rahoitukseen kohdistamista leikkauksista. Helsingin yliopistossa käynnistettiin 30.9.3015 koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön vähentämiseksi enintään 1 200 henkilöllä.