Helsingin yliopiston vuosijuhlaviikko huipentui pääministeri Sanna Marinin puheeseen

Helsingin yliopiston vuosijuhlaviikko huipentui 26.3. pääministeri Sanna Marinin puheeseen. Puheessaan Marin nosti esille niin tutkitun tiedon merkityksen koronakriisin ratkaisemisessa kuin Suomen TKI-investointien tason nostamisen merkityksen.

Pääministeri Sanna Marin totesi Helsingin yliopiston vuosijuhlapuheessa, että tieteellä on ollut merkittävä rooli reilu vuosi sitten alkaneen maailmanlaajuisen koronapandemian vastaisessa kamppailussa.  

– Tarvitsemme tutkimusta sekä pandemian että sen lyhyt- ja pitkäaikaisten vaikutusten ymmärtämiseksi ja hillitsemiseksi ja ei-toivottujen vaikutusten minimoimiseksi. Tieteen globaali luonne on ollut avainasemassa esimerkiksi rokotetutkimuksessa, Marin sanoo.  

Pääministerin mukaan korkeakoulujen roolia yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisijoina ja uusien ratkaisujen luojina ei voi liikaa korostaa. Siksi hallitus on Marinin mukaan kaudellaan jo panostanut koulutukseen, ja haluaa edelleen tehdä toimia koulutus- ja osaamistason nostamiseksi.  

– Suomen menestys, yhteiskunnallinen tasa-arvo ja globaali asema perustuvat korkeaan osaamiseen, koulutukseen ja tutkimukseen, Marin sanoo.  

Korkeaa osaamista voidaan vahvistaa myös panostamalla tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminaan. Suomen hallituksen tavoitteena on nostaa Suomen tutkimus- ja kehittämismenojen osuus nykyisestä runsaasta 2,7 prosentista 4 prosenttiin 2030 mennessä.  

– Tulen esittämään kaikille eduskuntapuolueille kutsun parlamentaariseen keskusteluun ja ehdottamaan, että käynnistämme parlamentaarisen työn Suomen TKI-investointien tason pitkäjänteiseksi nostamiseksi”, kertoi Marin.  

Helsingin yliopiston rehtori Sari Lindblom pitää pääministerin ehdotusta hyvänä.  

– Meitä kaikkia koskettavien globaalien haasteiden ratkaisemiseksi on tärkeää, että Suomi onnistuu nostamaan TKI-investoinnit vähintään neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. Koronakriisin lisäksi uusia, tutkimuslähtöisiä ideoita tarvitaan myös ilmastonmuutoksen ja muiden globaalien haasteiden ratkaisemiseksi. On hyvä, että hallitus tahtoo panostaa asiaan pitkäjänteisesti, sanoo Lindblom. 

Katso koko pääministerin vuosijuhlapuhe täältä: https://www.youtube.com/watch?v=ovQitv0WWR4  

 

Lisätietoja:  

Yhteyspäällikkö Tanja Remes 

0504150286 

tanja.remes@helsinki.fi