Helsingin yliopiston vararehtoreiden tehtäviä varten ilmoittautui 20 henkilöä

Määräaikaan mennessä tulleiden ilmoittautumisten lisäksi tehtäviin voidaan kutsua henkilöitä kutsumenettelyllä.

Helsingin yliopiston vararehtoreiden tehtäviä varten ilmoittautui määräaikaan mennessä 20 henkilöä:

Tom Böhling
LT Tom Böhling on Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Medicum-yksikön johtaja sekä patologian professori.

Paula Eerola
FT Paula Eerola on Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani ja kokeellisen hiukkasfysiikan professori. 

Alexander Elkin
Maist. Alexander Elkin on iCityGuiden perustaja ja toimitusjohtaja.

Said Irandoust
FT Said Irandoust toimii Kaakkois-Aasian korkeakoulusektorin kehittämisen konsulttina. Hän on toiminut Boråsin yliopiston rehtorina vuosina 2001-2005 ja 2005-2013 rehtorina Asian Institute of Technologyssa. 

Laura Kolbe
FT Laura Kolbe on Euroopan historian professori Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa.

Atte Korhola
FT Atte Korhola on ympäristömuutoksen professori Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa.

Hanna Korsberg
FT Hanna Korsberg on teatteritieteen professori Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa.

Sari Lindblom
FT Sari Lindblom on Helsingin yliopiston vararehtori ja yliopistopedagogiikan professori. 

Hannu Nieminen
FT Hannu Nieminen on Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani ja viestintäpolitiikan professori.

Kai Nordlund
FT Kai Nordlund on Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen fysiikan laitoksen johtaja ja fysiikan professori tiedekunnassa.

Jussi Pakkasvirta
VTT Jussi Pakkasvirta on Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan varadekaani ja kulttuurien osaston johtaja sekä alue- ja kulttuurintutkimuksen professori.

Heikki Patomäki
VTT Heikki Patomäki on kansainvälisen politiikan professori Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

Petri Pellikka 
FT Petri Pellikka on geoinformatiikan professori Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Juha Raitio
OTT Juha Raitio on eurooppaoikeuden professori Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

Ashok Kumar Ramadoss
FT Ashok Kumar Ramadoss on apulaisprofessori Coimbature Institute of Technologyssä Intian Coimbatoressa. 

Annamari Ranki 
LKT Annamari Ranki on iho-ja sukupuolitautiopin professori Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa ja toimii Ihotautien, allergologian ja sukupuolitautien osaston johtajana.

Khadijeh Rezaie
M.A. Khadijeh Rezaie on vaate- ja laukkusuunnittelija.

Leif Schulman
FT Leif Schulman on Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon (LUOMUS) johtaja.  

Hanna Snellman
FT Hanna Snellman on Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani ja kansatieteen professori.

Lisäksi yksi tehtäviä varten ilmoittautunut ei halunnut nimeään julkisuuteen. Määräaikaan mennessä tulleiden ilmoittautumisten lisäksi tehtäviin voidaan kutsua henkilöitä kutsumenettelyllä.

Vararehtorien lukumäärästä, valinnasta ja tehtävistä päättää yliopiston johtosäännön mukaan hallitus rehtorin esityksestä kesäkuussa. Vararehtorit aloittavat enintään viisivuotisen toimikautensa 1.8.2018.