Helsingin yliopiston tutkijoille rahoitusta Euroopan tutkimusneuvostolta

Euroopan tutkimusneuvoston varttuneen tutkijan tutkimusmääräraha (ERC – Advanced grant) myönnettiin kolmelle Helsingin yliopiston tutkijalle. ERC-tutkimusmääräraha on hyvin kilpailtu, sitä haki lähes 2000 tutkijaa.

Tutkimusmäärärahan saajat ovat laskennallisen aerosolifysiikan professori Hanna Vehkamäki, akatemiaprofessori Lauri Aaltonen ja sosiaaliantropologian professori Sarah Green.

Fysiikan alalle 2,4 miljoonaa euroa

Professori Hanna Vehkamäki sai 2,4 miljoonan euron tutkimusmäärärahan tutkimusryhmälleen hankkeeseen ”DAMOCLES  - Simulating Non-Equilibrium Dynamics of Atmospheric Multicomponent Clusters” (Ilmakehän monikomponenttiklusterien epätasapainodynamiikan simulointi)

Hankkeessa yhdistetään useita laskennallisia ja teoreettisia lähestymistapoja ilmakehässä molekyyleistä muodostuvien hiukkasryppäiden eli klusterien tutkimiseen.  Tavoitteena on pystyä seuraamaan klusterien kehitystä aika-askel aika-askeleelta. Projektissa keskeisessä osassa ovat CSC:n eli Tieteen tietotekniikan keskuksen tarjoamat laskentaresurssit.

Professori Hanna Vehkamäki on toiminut laskennallisen aerosolifysiikan professorina Helsingin yliopistossa vuodesta 2009. Hän johtaa kymmenen hengen tutkimusryhmä Helsingin yliopiston fysiikan laitoksella.

Professori Vehkamäen edellinen merkittävä rahoitus oli ERC:n 1.5 miljoonan euron Starting grant vuonna 2010. Kahden perättäisen ERC-rahoituksen saaminen on hyvin poikkeuksellista.

Lääketieteen tutkimushankkeelle 2,5 miljoonaa euroa

Akatemiaprofessori Lauri Aaltoselle myönnettiin 2,5 miljoonan euron tutkimusmääräraha MYCLASS-tutkimushankkeeseen, jonka päämääränä on kehittää uudenlaista diagnostiikkaa ja lääkehoitoa kohdun hyvänlaatuisiin sileälihaskasvaimiin. Näitä myoomiksi kutsuttuja kasvaimia esiintyy arviolta joka neljännellä naisella 45 ikävuoteen mennessä ja ne aiheuttavat usein hankalia oireita, kuten poikkeuksellisen runsasta kuukautisvuotoa, anemiaa ja kipuja. Myoomat ovat tärkein yksittäinen syy kohdunpoistoihin.

Aaltosen johdolla on tähän mennessä saatu runsaasti uutta tietoa myoomien geneettisestä taustasta ja kehittymismekanismeista. Näyttää siltä, että myoomat eivät ole yhtenäinen kasvaintyyppi, vaan ne ovat syntymekanismiltaan hyvin erilaisia, joten samanlainen lääkehoito ei välttämättä tehoa kaikkiin. Uuden tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää diagnostisia menetelmiä, joilla kasvainten avainominaisuudet voidaan tunnistaa ja luokitella kasvaimet niiden perusteella eri ryhmiin. Sen jälkeen on mahdollista löytää kuhunkin ryhmään juuri siihen tehoava lääkehoito. 

Aaltoselle nyt myönnetty ERC Advanced Grant on jo toinen, jonka hän on saanut: hänen edellinen ERC Advanced -rahoituksensa päättyy toukokuussa. Ryhmä on siis tuonut ERC tutkimusrahaa Suomeen jo viisi miljoonaa euroa.

Sosiaaliantropologian tutkimushankkeelle 2,5 miljoonaa euroa

Sarah Green sai 2, 5 miljoonan euron rahoituksen hankkeeseen ”Crosslocations in the Mediterranean: rethinking the socio-cultural dynamics of relative positioning”. 

Greenin tutkimushanke sijoittuu Välimeren maihin, sillä Välimerestä on tullut ihmisten risteyspaikka. Hankkeessa tutkitaan muun muassa Välimeren alueen poliittisia verkostoja, EU:n, kansallisia, merialueiden sekä sotilaallisia rajoja. Sarah Greenin mukaan näin nähdään miten rajojen hallinta muuttuu ja miten se vaikuttaa esimerkiksi nykyiseen pakolaistilanteeseen ja maahanmuuttoon. 

Monitieteisen tutkimuksen painotus on etnografinen. Hankkeessa on tutkijoiden mukana myös ammattivalokuvaaja Lena Malm, joka tuottaa hankkeeseen kuvia Välimeren maista ja Pohjois-Afrikasta. 

Brittiläinen Sarah Green on työskennellyt ennen Suomeen saapumistaan Cambridgen ja Manchesterin yliopistoissa ja toimii nykyisin sosiaali- ja kulttuuriantropologian professorina valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hän on erikoistunut tutkimuksessaan paikan ja rajojen antropologiaan, erityisesti Euroopassa. 

Tutkijoiden yhteystiedot: