Helsingin yliopiston talous tasapainottumassa, toimintarakenne uudistuu

Helsingin yliopiston taloutta on sopeutettu onnistuneesti kuluvan vuoden aikana. Uusia henkilöstövähennyksiä ei enää tarvita. Myös yliopiston toimintarakenne uudistuu kaksiportaiseksi.

Helsingin yliopiston tammi–elokuun 2016 tulos oli lievästi positiivinen, mutta 35 miljoonaa euroa heikompi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Tulos oli miljoona euroa, sijoitustoiminnan tuotot huomioiden kuusi miljoonaa euroa.

Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kolan mukaan tulos on parempi kuin keväällä 2016 uskallettiin ennustaa. Tämä on merkki siitä, että Helsingin yliopiston toimenpiteet ovat tuottaneet toivottuja vaikutuksia.

– Helsingin yliopisto ei joudu käynnistämään uutta yt-kierrosta, vaikka kilpailukykysopimuksen sisältämät helpotukset eivät koske yliopistoja. Selviämme myös seuraavien vuosien haasteista, rehtori Kola sanoo.

Koko vuoden 2016 tuloksen ennustetaan jäävän lievästi ylijäämäiseksi, mutta seuraavina vuosina tulos painunee miinukselle. Rahoitusvaje pystytään kuitenkin kattamaan aiempina vuosina kertyneestä varsinaisen toiminnan ylijäämästä.

Toimintarakennetta kevennetään

Helsingin yliopiston hallitus päätti 19.10. yliopiston uudesta toimintarakenteesta. Nykyiset 11 tiedekuntaa ja neljä tutkijakoulua jatkavat toimintaansa, mutta ainelaitosten asema taloudellisesti itsenäisinä yksiköinä lakkaa vuoden 2017 lopussa.  Uudistuksen seurauksena tulosyksikköjen määrä laskee 51:stä 30:een. Tiedekunnat päättävät sisäisestä rakenteestaan itse. Budjetista vastaa dekaani. Erillisinä tulosyksiköinä säilyvät vain Svenska social- och kommunalhögskolan ja harjoittelukoulut.

– Kaksiportaisuus keventää hallintoa, mutta edellyttää samalla tiedekuntien johdolta entistä aktiivisempaa vuorovaikutusta henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Koko yliopistoyhteisö tarvitsee hyvät olosuhteet korkeatasoiselle tutkimukselle ja opetukselle, sanoo Helsingin yliopiston hallituksen puheenjohtaja Jaana Husu-Kallio.

Toimintarakenteen muutos on osa pitkäaikaista rakenteellista uudistusta, johon kuuluvat myös meneillään oleva laaja koulutusuudistus, hallinnon organisaatiomuutos sekä Helsinki Institute of Life Science HiLIFEn perustaminen. Vuoden 2017 aikana päätettäneen lisäksi monitieteisen yhteiskuntatieteellis–humanistiseen tutkimukseen painottuvan SSH Research Centren, eri toimijoiden yhteisen Helsinki Sustainability Science Centren ja Ilmakehätieteiden keskuksen perustamisesta.

– Suuruuden tuoma taloudellinen turva ja liikkumavara auttavat tiedekuntia suuntaamaan toimintaa uudelleen ja toteuttamaan yliopiston strategiaa myös tiukempina aikoina. Esimerkiksi lääketieteellinen tiedekunta on hiljattain muutettu laitoksettomaksi, ja heillä on hyviä kokemuksia siitä. Rakenteellisten uudistusten toiminta arvioidaan osana kauden 2017–2020 toiminnan arviointia, sanoo Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola

Lisätietoja:

Kvestori Marjo Berglund, 0400 812 538, marjo.berglund@helsinki.fi

Suunnittelujohtaja Jussi Karvinen, 02941 22324, 050 526 2396, jussi.karvinen@helsinki.fi