Helsingin yliopiston sijoitustuotto yli 7 % vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla ja yli 11 % vuosittain 2019 alusta

Helsingin yliopiston sijoitustoiminnan tuotto oli +7,9 prosenttia tammi-kesäkuussa 2023. Tuottoa nostivat ensisijaisesti yhdysvaltalaiset yhtiöt ja ennen kaikkea suuret teknologiayhtiöt, joiden näkymät kohenivat odotuksia enemmän. Sijoitusvarojen yhteenlaskettu arvo oli 633 miljoonaa euroa kesäkuun lopussa.

– Rahoitusmarkkinoiden vuodenvaihteen synkissä tunnelmissa olisi ollut houkuttelevaa laskea sijoitusten riskiä. Akateeminen tutkimus on kuitenkin 1960-luvulta saakka osoittanut, että markkinoiden lyhyen aikavälin tuotot ovat pitkälti sattumanvaraisia. Kaupankäynti aiheuttaa kustannuksia ja usein myös muuta tehottomuutta, mistä syystä markkinoiden ajoittamisen edellytykset ovat heikkoja. Pyrimme sijoittamaan pitkäjänteisesti tiedon eikä tunteiden pohjalta, toteaa Helsingin yliopiston sijoitusjohtaja Anders Ekholm.

Helsingin yliopiston sijoitustoiminnan keskimääräinen vuosituotto on ollut +11,7 % vuoden 2019 alusta, jolloin yliopisto siirtyi nykyiseen sijoitusstrategiaan. Strategia rakentuu akateemisen tutkimuksen pohjalle ja sen kulmakiviä ovat hajauttaminen, alhaiset kustannukset, riskitason ylläpito sekä ilmastonmuutoksen torjunta.

Helsingin yliopiston sijoitusvaroista vähintään 90 % hajautetaan maailmanlaajuisesti pörssilistattuihin osakkeisiin ja velkakirjoihin. Lisäksi enintään 10 % sijoitusvaroista keskitetään ensisijaisesti yliopiston yhteydessä perustettaviin yrityksiin. Sijoituskohteiden keskimääräinen vuosikustannus (Total Expense Ratio) on alle 0,1 % ja kohteista on poissuljettu fossiilisten polttoaineiden tuottajat.