Helsingin yliopiston rehtorina jatkaa Sari Lindblom

Lindblom on toiminut yliopiston rehtorin tehtävässä vuodesta 2020 lähtien. Rehtorin uusi viisivuotinen toimikausi alkaa 1.8.2023.

Helsingin yliopiston hallitus valitsi yksimielisesti yliopistopedagogiikan professori ja psykologi, FT Sari Lindblomin, 62, yliopiston rehtoriksi 1.8.2023 alkavalle viisivuotiskaudelle.

Lindblom on toiminut yliopiston rehtorina helmikuusta 2022 lähtien ja hoitanut rehtorin tehtävää Jari Niemelän sairausloman ajan vuosina 2020–2022. Lindblom toimi vuosina 2017–2020 opetuksesta vastaavana vararehtorina ja rehtorin sijaisena.

– Sari Lindblom toimi rehtorina koronapandemian aikana ja osoitti kykyä johtaa laajaa yliopistoyhteisöä kriisissä. Hän on omalla toiminnallaan edistänyt Helsingin yliopiston ja kaikkien Suomen yliopistojen asemaa yhteiskunnassa. Hallituksen arvion mukaan Sari Lindblom on oikea henkilö viemään eteenpäin Helsingin yliopistoa tulevalla kaudella, sanoo yliopiston hallituksen puheenjohtaja Niklas Bruun.

Sari Lindblom on aiemmin toiminut Yliopistopedagogiikan keskus HYPEn johtajana 2004–2017 sekä vuosina 2014–2016 käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tutkimuksesta ja tohtorikoulutuksesta vastaavana varadekaanina ja vuosina 2007–2015 kasvatustieteen ja käyttäytymistieteiden laitoksen tutkimusvarajohtajana.

– Lindblomilla on syvällistä kokemusta tutkimuksen ja opetuksen kehittämisestä, ja hän on tehnyt uraauurtavaa työtä kehittämällä yliopiston opetusta tutkimuspohjaisesti. Hän on ansioitunut ja kansainvälisesti arvostettu tutkija, joka on kansainvälisesti verkostoitunut omalla alallaan, jatkaa Bruun.

Rehtori vastaa yliopistolain mukaisesti yliopiston tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta ja edelleen kehittämisestä. Helsingin yliopiston rehtorin tehtävää haki kaikkiaan 19 henkilöä. Näistä hallitus päätti kutsua yhdeksän henkilöä haastatteluun. Haastattelukierroksen jälkeen seuraavaan vaiheeseen eli yliopistokollegion järjestämään yliopistoyhteisölle avoimeen kuulemistilaisuuteen hallitus kutsui neljä hakijaa. Heistä kolme valittiin rehtorihaun viimeiseen vaiheeseen.

– Hallitus oli tyytyväinen, että kaikki kärkihakijat olivat erittäin päteviä, sanoo Niklas Bruun.