Helsingin yliopiston rehtoriksi Sari Lindblom

Sari Lindblom on hoitanut rehtorin tehtävää toistaiseksi 1.2.2022 lähtien. Yliopiston rehtoraattiin valittiin lisäksi uusiksi vararehtoreiksi Kai Nordlund ja Jouni Hirvonen. Rehtorin ja vararehtorien toimikausi kestää 31.7.2023 asti.

Helsingin yliopiston hallitus nimitti FT, yliopistopedagogiikan professori Sari Lindblomin yliopiston rehtoriksi rehtoraatin kauden loppuun 31.7.2023 asti. Lindblom on toiminut vuoden 2017 helmikuusta asti opetuksesta vastaavana vararehtorina ja rehtorin sijaisena. Hän on hoitanut rehtorin tehtävää Jari Niemelän sairausloman ajan vuosina 2020–2022.

Lindblom on lisäksi toiminut Yliopistopedagogiikan keskus HYPEn johtajana 2004–2017 sekä vuosina 2014–2016 käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tutkimuksesta ja tohtorikoulutuksesta vastaavana varadekaanina ja vuosina 2007–2015 kasvatustieteen ja käyttäytymistieteiden laitoksen tutkimusvarajohtajana.

– Sari Lindblom on toiminut rehtorin tehtävässä lähes koko haastavan korona-ajan ja luotsannut yliopistoyhteisön menestyksekkäästi läpi tämän vaikean vaiheen. Sarilla on pitkä johtajakokemus vaativissa tehtävissä, ja hän on lisäksi kansainvälisesti hyvin verkostoitunut. Olen myös tyytyväinen siihen, että Helsingin yliopiston rehtoriksi valittiin nainen, nyt ensimmäistä kertaa, sanoo yliopiston hallituksen puheenjohtaja Niklas Bruun.

Bruun nostaa nimityksessä esiin myös yliopiston toiminnan jatkuvuuden.

– Halusimme välttää tilanteen, jossa koko rehtoraatti tänäkin vuonna toimisi lyhytaikaisten sijaisuuksien varassa. Olemme eläneet pitkään epävarmuudessa pandemian keskellä ja haluamme taata yliopistoyhteisön toiminnan jatkuvuuden ja yliopiston sujuvan siirtymisen normaalimpaan arkeen, hän toteaa.

Uusiksi vararehtoreiksi Kai Nordlund ja Jouni Hirvonen

Sari Lindblomin rehtorinimityksen myötä ja vararehtori Paula Eerolan siirtyessä Suomen Akatemian pääjohtajaksi yliopiston rehtoraattia täydennetään kahdella uudella vararehtorilla. Vararehtoreiksi nimitettiin 1.3.2022 alkaen FT, laskennallisen materiaalifysiikan professori Kai Nordlund ja FaT, farmasian teknologian professori Jouni Hirvonen. Rehtorin sijaiseksi nimitettiin rehtoraatissa jatkava FT, kansatieteen professori Hanna Snellman. Rehtoraatissa jatkaa myös LT, patologian professori Tom Böhling.

Kai Nordlund on toiminut vuodesta 2018 lähtien Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanina. Hän on toiminut myös fysiikan osaston johtajana vuonna 2018 sekä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opetusasioista, kaksikielisyydestä ja infrastruktuureista vastaavana varadekaanina vuosina 2014–2017.

Jouni Hirvonen on toiminut Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan dekaanina vuodesta 2010 lähtien. Tätä ennen hän toimi farmasian tiedekunnan opetuksesta vastaavana varadekaanina vuosina 2004–2010.

Vararehtorien päävastuut:

  • Hanna Snellman: rehtorin sijainen, kansainvälisyys ja kulttuuriperintö
  • Tom Böhling: yhteiskunnallinen vuorovaikutus, kestävyys ja vastuullisuus sekä hyvinvointi
  • Kai Nordlund: opetus, kaksikielisyys ja digitalisaatio
  • Jouni Hirvonen: tutkimus, tutkijakoulutus ja innovaatiot

Tarkemman vastuunjaon päättää myöhemmin rehtori.