Helsingin yliopiston rehtoriksi hakenut 12 henkilöä

Rehtoria haetaan julkisella haulla ja suorahaulla.

Yliopiston hallitus on käynnistänyt rehtorin haun ja valitsee rehtorin enintään viiden vuoden määräajaksi.  Helsingin yliopiston rehtorin tehtävään on määräaikaan 30.11 mennessä jättänyt hakemuksen 12 henkilöä. Yksi hakija ei halua nimeään julkisuuteen.

Rehtoria etsitään julkisen haun ohella myös suorahaulla. Kaikki tehtävästä kiinnostuneet tiedetään vasta, kun yliopiston hallitus on ollut yhteydessä henkilöihin ja päättänyt haastatteluun kutsuttavista. Suorahakua hoitaa rekrytointitoimisto Mercuri Urval.

Julkisen hakemuksen jättäneet henkilöt:

Bijan Coobineh
MSc Bijan Coobineh toimii tutkijana Iranissa sijaitsevassa University of Applied Science and Technologyssa.

Jukka Kola 
MMT Jukka Kola on toiminut vuodesta 2013 lähtien Helsingin yliopiston rehtorina. Kola on maatalouspolitiikan professori Helsingin yliopistossa.

Lasse Lehtonen
LT, OTT Lasse Lehtonen toimii Helsingin yliopistossa terveysoikeuden professorina sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallintoylilääkärinä.

Tuomas Lehtonen
FT Tuomas Lehtonen on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) pääsihteeri ja historian dosentti Helsingin yliopistossa.

Jari-Pekka Louhelainen
FT Jari-Pekka Louhelainen toimii biokemian apulaisprofessorina Helsingin yliopistossa.

Sari Lindblom
FT Sari Lindblom on Helsingin yliopiston vararehtori ja yliopistopedagogiikan professori.

Mikko Myyryläinen
KTM Mikko Myyryläinen on KEINOALY Consultingin teknologiajohtaja.

Jari Niemelä
FT Jari Niemelä toimii kaupunkiekologian professorina Helsingin yliopistossa. Lisäksi hän toimii bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan dekaanina.

Kimmo Nuotio
OTT Kimmo Nuotio on rikosoikeuden professori Helsingin yliopistossa. Lisäksi hän toimii Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaanina.

Jussi Pakkasvirta
VTT Jussi Pakkasvirta toimii alue- ja kulttuurintutkimuksen professorina Helsingin yliopistossa.

Kimmo Vehkalahti
VTT Kimmo Vehkalahti on soveltavan tilastotieteen dosentti ja yliopistonlehtori digitaalisten yhteiskuntatieteiden menetelmäkeskuksessa Helsingin yliopistossa.

Rehtori vastaa yliopistolain mukaisesti yliopiston tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta ja edelleen kehittämisestä. Rehtorilta edellytetään tohtorintutkintoa, tutkimus- ja koulutuspoliittista näkemyksellisyyttä, laaja-alaisia johtamistaitoja, monipuolisia yhteiskuntasuhteita sekä aktiivisuutta kansainvälisessä toiminnassa.