Helsingin yliopiston rehtorihaussa jatkoon viisi kandidaattia

Jatkossa ovat Jukka Kola, Liisa Laakso, Sari Lindblom, Jari Niemelä ja Outi Vaarala.

Helsingin yliopiston hallitus valitsi yliopiston rehtorihaussa jatkoon seuraavat viisi hakijaa:

Jukka Kola

MMT Jukka Kola on toiminut vuodesta 2013 lähtien Helsingin yliopiston rehtorina. Kola on maatalouspolitiikan professori Helsingin yliopistossa.

Liisa Laakso

VTT Liisa Laakso on Tampereen yliopiston rehtori. Hän on aikaisemmin toiminut Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan dekaanina.

Sari Lindblom

FT Sari Lindblom on Helsingin yliopiston vararehtori ja yliopistopedagogiikan professori.

Jari Niemelä

FT Jari Niemelä toimii kaupunkiekologian professorina Helsingin yliopistossa.

Outi Vaarala

LKT Outi Vaarala on pediatrisen immunologian professori ja Head of Lung Immunity Astra Zenecan RIA IMED Biotech Unitissa. Hän toimii tutkimusjohtajana Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Yliopiston rehtori valitaan näiden henkilöiden joukosta sen jälkeen, kun hakijat ovat olleet yliopistokollegion kuultavana. Hallituksen tavoitteena on valita rehtori 25.4.

Hallitus täydensi haastateltavien määrää aiemmin ilmoitetusta ja haastatteli tehtävään yhteensä 9 hakijaa: Jukka Kola, Liisa Laakso, Lasse Lehtonen, Tuomas Lehtonen, Sari Lindblom, Jari Niemelä, Kimmo Nuotio, Risto Renkonen ja Outi Vaarala.

Helsingin yliopiston rehtori vastaa yliopistolain mukaisesti yliopiston tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta ja edelleen kehittämisestä. Yliopiston hallitus valitsee rehtorin enintään viiden vuoden määräajaksi.