Helsingin yliopiston kansleriksi kymmenen hakijaa

Kanslerin viisivuotinen kausi alkaa 1.10.2022 ja valinnan tekee yliopistokollegio.

Helsingin yliopiston kanslerin tehtävää haki määräaikaan 28.2. mennessä kymmenen henkilöä:

Antti Arjava
Francesco Basso
Kaarle Hämeri
Mika-Petri Laakkonen
Erika Löfström
Henrik Meinander
Fernando Oliveira Di Prinzio
Markku Rautiainen
Risto Renkonen
Jan Smolarski

Kanslerin valitsee yliopistokollegio ja se päättää valinta-aikataulusta kokouksessaan 16.3.2022. Kanslerin viisivuotinen toimikausi alkaa 1.10.2022.

Kanslerin tehtävät

Helsingin yliopiston kanslerin tehtävänä on yliopistolain mukaan edistää tieteitä ja yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä valvoa yliopiston yleistä etua ja toimintaa. Kanslerilla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa valtioneuvostossa, kun se käsittelee Helsingin yliopistoa koskevia asioita.

Yliopiston johtosäännön mukaan kansleri myöntää professorin arvonimen ja dosentin arvon. Hän myös johtaa hyvän tieteellisen käytännön loukkaamista koskevien epäilyjen selvittämistä. Yliopiston johdon kanssa sovitun työnjaon mukaisesti kansleri johtaa yliopiston varainhankintaa. Yliopiston nykyinen kansleri on FT Kaarle Hämeri.