Helsingin yliopiston kansleriksi Kaarle Hämeri

Yliopistokollegio valitsi Helsingin yliopiston uudeksi kansleriksi Professoriliiton puheenjohtajan, fysiikan professori Kaarle Hämerin, 52. Kanslerin enintään viisivuotinen toimikausi alkaa 1.10.2017.

Filosofian tohtori Kaarle Hämeri on toiminut Helsingin yliopiston fysiikan alan professorina vuodesta 2002 asti ja fysiikan laitoksen varajohtajana vuodesta 2010 lähtien. Hän on toiminut tutkijan tehtävissä Helsingin yliopiston lisäksi Työterveyslaitoksella, Tukholman yliopistossa ja Lundin yliopistossa sekä monissa tieteenalansa kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä.

– Haluan kehittää yliopistosta entistä vahvemman ja yhtenäisen sivistysinstituution, sanoo Hämeri tehtävästään kanslerina.

Kanslerin tehtävää haki yhdeksän henkilöä, jotka olivat Ulla-Maija Forsberg, Mats Gyllenberg, Kaarle Hämeri, Jukka Kekkonen, Laura Kolbe, Jari Niemelä, Pertti Panula, Anne Pitkäranta ja Patrick Scheinin. Heistä Hämeri, Kekkonen, Panula ja Pitkäranta valittiin kanslerihaun toiselle kierrokselle.

Kollegion äänet jakautuivat ensimmäisellä äänestyskierroksella seuraavasti Hämeri 21, Kekkonen 15, Panula 8, Pitkäranta 3, poissa 3 ja toisella kierroksella Hämeri 31, Kekkonen 16.

Helsingin yliopiston kanslerin tehtävänä on yliopistolain mukaan edistää tieteitä ja yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä valvoa yliopiston yleistä etua ja toimintaa. Kanslerilla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa valtioneuvostossa, kun se käsittelee Helsingin yliopistoa koskevia asioita.

Yliopiston johtosäännön mukaan kansleri myöntää professorin arvonimen ja dosentin arvon. Hän myös johtaa hyvän tieteellisen käytännön loukkaamista koskevien epäilyjen selvittämistä. Yliopiston johdon kanssa sovitun työnjaon mukaisesti kansleri johtaa yliopiston varainhankintaa.

Kaarle Hämeri Helsingin yliopiston kanslerihakijoiden esittelysivulla

Julkaisut, projektit, aktiviteetit

Twitter: @KaarleHameri