Helsingin yliopiston dekaanit nimitettiin

Helsingin yliopiston hallitus on nimittänyt tiedekuntien dekaanit kaudelle 1.1.2018─31.12.2021.

Dekaaneiksi nimitettiin:

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta: professori Jaakko Kangasjärvi

Eläinlääketieteellinen tiedekunta: professori Antti Sukura

Farmasian tiedekunta: professori Jouni Hirvonen

Humanistisen tiedekunta: professori Hanna Snellman

Kasvatustieteellinen tiedekunta: professori Johanna Mäkelä

Lääketieteellinen tiedekunta: professori Risto Renkonen

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta: dosentti Ritva Toivonen

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: professori Paula Eerola

Oikeustieteellinen tiedekunta: professori Piia Letto-Vanamo

Teologinen tiedekunta: professori Antti Räsänen

Valtiotieteellinen tiedekunta: professori Hannu Nieminen

Jaakko Kangasjärvi (s.1960)

FT Jaakko Kangasjärvi on toiminut Helsingin yliopistossa kasvibiologian professorina vuodesta 2003 lähtien ja kasvitieteen tohtoriohjelman johtajana vuodesta 2014 alkaen.

Antti Sukura (s. 1958)

ELT Antti Sukura on toiminut vuodesta 2007 lähtien eläinlääketieteellisen tiedekunnan dekaanina. Hän on vuodesta 2002 saakka ollut eläinlääketieteellisen patologian professorin tehtävässä.

Jouni Hirvonen (s. 1965)

FT Jouni Hirvonen on toiminut vuodesta 2010 lähtien farmasian tiedekunnan dekaanina ja vuodesta 1998 lähtien farmaseuttisen kemian ja teknologian osaston professorina.

Hanna Snellman (s. 1961)

FT Hanna Snellman toimii tällä hetkellä Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaanina. Hän on toiminut yliopiston kansatieteen professorina vuodesta 2012 lähtien.

Johanna Mäkelä (s. 1961)

VTT Johanna Mäkelä on vuodesta 2012 lähtien toiminut Helsingin yliopiston kotitalousopettajan koulutuksen professorina. Hän on toiminut vuosina 2001–2012 Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikön tehtävässä.

Risto Renkonen (s.1961)

LKT Risto Renkonen toimii lääketieteellisen tiedekunnan dekaanina ja on toiminut Helsingin yliopiston patologian osaston professorina vuodesta 2007 lähtien.

Twitter: @rrenkone

Paula Eerola (s. 1962)

FT Paula Eerola on Fysiikan tutkimuslaitoksen johtaja (Helsinki Institute of Physics, HIP) ja on toiminut vuodesta 2008 lähtien alkeishiukkasfysiikan ja astrofysiikan osaston professorina. Hän toimii myös Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnan puheenjohtajana.

Twitter: @PaEerola

Ritva Toivonen (s. 1962)

FT Ritva Toivonen on Helsingin yliopiston dosentti ja Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja. Hän on toiminut aikaisemmin muun muassa Metsätalouden Kehittämiskeskus Tapion johtajana, Tapio Oy:n toimitusjohtajana sekä Pellervon Taloustutkimus PTT:n tutkimusjohtajana.

Twitter: @ritvatoivonen

Pia Letto-Vanamo (s. 1954)

OTT Pia Letto-Vanamo on Helsingin yliopiston kansainvälisen talousoikeuden instituutin tutkimusjohtaja vuodesta 2013 lähtien ja sitä ennen yliopiston Kansainvälisen talousoikeuden instituutin (KATTI) johtajana 2001–2012.

Antti Räsänen (s.1961)

TT Antti Räsänen on toiminut vuodesta 2012 lähtien Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian professorina. Hän on ollut vuodesta 2014 alkaen teologisen tiedekunnan tohtoriohjelman johtaja.

Hannu Nieminen (s. 1952)

FT Hannu Nieminen toimii Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan dekaanina ja on vuodesta 2006 asti toiminut viestintäpolitiikan professorina. Hannu Niemisen kausi kestää 29.2.2020 asti.