Helsingin yliopistolle tuplaleikkaus apteekkitulon poistolla

Hallitus suunnittelee kaikkiin korkeakouluihin kohdentuvien budjettileikkausten lisäksi Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoille erityistä heikennystä, apteekkitulon poistamista. Helsingin yliopistolle hallituksen ehdotus tarkoittaisi 29 miljoonan euron leikkausta vuosittain.

–Apteekkitulon poistaminen asettaisi Helsingin yliopiston eriarvoiseen asemaan muihin yliopistoihin nähden. Korvaus on osa yliopiston vakiintunutta tuloa, jolla rahoitetaan opetusta ja tutkimusta, kansleri Thomas Wilhelmsson sanoi. Hän esitti kantansa tänään valtioneuvoston istunnossa.

Mikäli apteekkitulo poistetaan, Helsingin yliopiston määrärahojen leikkaukset ovat suhteellisesti huomattavasti suuremmat kuin muilla yliopistoilla. Kun muilta leikataan yliopistoindeksi, Helsingin yliopiston kohdalla leikkaus tuplataan apteekkitulon poistamisella.  

Wilhelmsson ihmettelee, miksi hallitus leikkaa suhteellisesti selvästi eniten Suomen parhaimmalta yliopistolta.

– Suomi voi menestyä vain tukemalla huippuosaamista, ei tappamalla sitä, hän totesi.

Viimeiset vuosikymmenet Helsingin yliopisto on rahoittanut apteekkimaksuilla laaja-alaisesti yliopistossa tehtyä tutkimusta, kuten farmasian lääketutkimusta ja neurotieteen tutkimusta.

–Apteekkitulon poistaminen kohdentuisi suoraan tämän korkeatasoisen tutkimuksen edellytyksiin ja merkitsisi tutkimusrahoituksen mittavaa alasajoa. Se myös heikentäisi yliopiston edellytyksiä tukea nousevia aloja ja nuoria kykyjä. Lisäksi se loukkaisi merkittävien taloudellisten vaikutusten kautta yliopiston itsehallintoa ja olisi siten perustuslain vastainen, Wilhelmsson huomautti. 

Apteekkikompensaatiosta säädetään yliopistolaissa

Apteekkitulo on osa Helsingin yliopiston perustehtävien hoitoon myönnettävää valtion rahoitusta. Helsingin yliopiston omistama Yliopiston Apteekki maksaa yhteisöveron ja apteekkimaksun Suomen valtiolle samalla tavalla kuin muutkin suomalaiset apteekit.

Ennen lain muutosta yliopistojen apteekit suorittivat apteekkimaksun omalle yliopistolleen. Siksi Helsingin yliopistolla on oikeus saada valtiolta yhteisöveron ja apteekkimaksun summaa vastaava korvaus. Korvauksesta säädetään yliopistolaissa ja se kuuluu yliopiston itsehallinnon suojan piiriin.

Yliopiston Apteekilla on kolme yhteiskuntaa palvelevaa erityistehtävää: farmasian ammattilaisten kouluttaminen, lääkehuoltoon liittyvä tutkimus ja harvinaisten lääkkeiden valmistaminen valtakunnallisesti.

Lisätietoja: kansleri Thomas Wilhelmsson, puh. 02941 22206,  thomas.wilhelmsson@helsinki.fi, @ThomasWson