Helsingin yliopistolle 14,7 miljoonaa euroa Suomen Akatemian profiloitumisrahoitusta

Suomen Akatemian rahoitus on osoitettu tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden vahvistamiseen. Tällä viidennellä profilointirahoituskierroksella tuettavat alueet ovat 1) Thriving Species, 2) FinPharma ja 3) Mind and Matter.

Suomen Akatemian rahoitus on osoitettu yliopistojen profiloitumiseen ja se on myönnetty kaudelle 2019–2023. Tällä viidennellä profiloitumisrahoituskierroksella (PROFI5) 11 suomalaiselle yliopistolle myönnettiin yhteensä 50 miljoonaa euroa.

Tähänastisissa PROFI-hauissa (PROFI1–5) Helsingin yliopistolle on myönnetty yhteensä 63,2 miljoonaa euroa. Nyt myönnetyllä 14,7 miljoonan summalla pyritään rahoittamaan 18 vakinaistamispolkupaikkaa (tenure track) sekä tukitoimia seuraaville profiloitumisalueille:

  • Thriving Species – Towards Future Healthy Ecosystems (Elinvoimaiset lajit – kohti tulevaisuuden vahvoja ekosysteemejä)
  • FinPharma – Finnish Platform for Pharmaceutical Research (FinPharma – farmaseuttisen lääketutkimuksen kansallinen yhteistyö- ja tutkimusverkosto)
  • Mind and Matter – Foundations of Information, Intelligence and Consciousness (Mieli ja aine – informaation, älyn ja tietoisuuden perusteet)

– Valitut profilointialueet nousevat Helsingin yliopiston 2017–2020 strategian ytimestä ja ne ovat täysin linjassa strategisten tutkimusalueiden sekä meneillään olevan profilointikehityksen kanssa (PROFI 1-4). PROFI5-alueet ovat monitieteisiä ja ne hyödyntävät yliopistomme kansallisesti ainutlaatuisen laajaa tutkimusalojen kirjoa, sanoo vararehtori Paula Eerola, joka johti hakemuksen valmistelua.

Aiemmat PROFI-haut

PROFI1 - Helsingin yliopistolle myönnettiin 9 miljoonaa euroa kolmelle profilointialueelle: Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE), fysiikka ja tietojenkäsittelytiede sekä tilastotiede.

PROFI2 - Helsingin yliopistolle myönnettiin 10,5 miljoonaa euroa viidelle profilointialueelle: Helsinki Centre for Digital Humanities, Learning in the Digital World, Interdisciplinary Russian Studies, Behavioural Life Science ja Global Law.

PROFI3 - Helsingin yliopistolle myönnettiin 15 miljoonaa euroa kolmelle profilointialueelle: Institute for Atmospheric and Earth System Research (INAR), Helsinki Centre for Data Science (HiDATA) ja Helsinki Institute of Sustainability Science (HELSUS)

PROFI4 - Helsingin yliopistolle myönnettiin 14 miljoonaa euroa kolmelle profilointialueelle: Matter and Materials, Helsinki Inequality Initiative (INEQ) ja Helsinki One Health (HOH).