Helsingin yliopistolle 14 miljoonaa euroa Suomen Akatemian profiloitumisrahoitusta

Myönnetyllä rahoituksella yliopisto vahvistaa tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta kolmella alueella: 1) Matter and Materials (M+M) – Aineen rakenne ja materiaalit, 2) Inequality, Wellbeing and Security (INEQ) – Eriarvoisuus, hyvinvointi ja turvallisuus sekä 3) One Health and Welfare (1HEALTH) – Yhteinen terveys ja hyvinvointi.

Helsingin yliopisto sai 14 miljoonaa euroa Suomen Akatemian yliopistojen profiloitumisen vahvistamiseksi tarkoitettua rahoitusta kaudelle 2018–2022. Neljännessä profiloitumishaussa (PROFI4) myönnettiin yhteensä 50 miljoonaa euroa suomalaisille yliopistoille.

Helsingin yliopisto on saanut yhteensä 48,5 miljoonaa euroa neljän PROFI-haun kautta. Viimeisimmällä 14 miljoonan euron summalla pyritään rahoittamaan 20 vakinaistamispolkupaikkaa (tenure track) sekä tukitoimia seuraaville profiloitumisalueille:

  • Matter and Materials (M+M) – Aineen rakenne ja materiaalit
  • Inequality, Wellbeing and Security (INEQ) – Eriarvoisuus, hyvinvointi ja turvallisuus
  • One Health and Welfare (1HEALTH) – Yhteinen terveys ja hyvinvointi

– Näillä profiloitumisalueilla on jo nyt korkeatasoista tutkimusta ja ne sisältävät myös nousevia aloja, joilla on potentiaalia nousta huipputasolle. Mukana olevat tiedekunnat ovat laatineet erinomaisia suunnitelmia, joiden avulla profiloitumisalueilla voidaan kehittää entistäkin laajempaa monitieteistä tutkimusta ja vaikuttavuutta, sanoo hakemuksen valmistelua johtanut vararehtori Jouko Väänänen.

Edelliset PROFI-haut

PROFI1 (sulkeutui tammikuussa 2015) - Helsingin yliopistolle myönnettiin 9 miljoonaa euroa kolmelle profilointialueelle: Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE), fysiikka ja tietojenkäsittelytiede sekä tilastotiede.

PROFI2 (sulkeutui marraskuussa 2015) - Helsingin yliopistolle myönnettiin 10,5 miljoonaa euroa viidelle profilointialueelle: Helsinki Centre for Digital Humanities, Learning in the Digital World, Interdisciplinary Russian Studies, Behavioural Life Science ja Global Law.

PROFI3 (sulkeutui marraskuussa 2016) - Helsingin yliopistolle myönnettiin 15 miljoonaa euroa kolmelle profilointialueelle: Institute for Atmospheric and Earth System Research (INAR), Helsinki Centre for Data Science (HiDATA) ja Helsinki Institute of Sustainability Science (HELSUS).