Helsingin yliopisto vaikuttaa EU:n Horisontti Eurooppa -tutkimusohjelmaan Brysselissä

Helsingin yliopisto järjestää Brysselissä marraskuussa kaksi kutsutapahtumaa. Tilaisuudet ovat osa laajempaa tapahtumasarjaa, jossa suomalaiset yliopistot ja näiden edustajat esittävät tulevaisuuden näkemyksiään ja ehdotuksiaan EU:n tutkimuksen- ja innovaatioiden rahoitusohjelmaan Horisontti Eurooppaan.

- Helsingin yliopistolla ja muilla suomalaisilla yliopistoilla on tarjota huippututkimukseen pohjautuvia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin, ja niiden hyödyntäminen voi olla merkittävässä roolissa Eurooppaa kehitettäessä, sanoo Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä.

Climate, Food and Natural Resources 19.11.

Helsingin yliopisto järjestää yhdessä Turun yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa Euroopan parlamentissa 19.11. tapahtuman teemalla Climate, Food and Natural Resources. Helsingin yliopiston puolesta tilaisuuden avauksesta vastaa tutkimuksesta vastaava vararehtori Paula Eerola ja puheenvuoron aiheesta ”Environmental Grand Challenges and Comprehensive Monitoring of Interactions Between the Planet’s Surface and Atmosphere” pitää professori Tuukka Petäjä.

-Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen, maapallon kasvavan väestön ruokaturva, luonnonvarojen kestävä käyttö ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ovat yhä suurempia haasteita, joihin vastaamiseen tarvitaan tutkimusta ja kansainvälistä yhteistyötä. Tavoitteenamme on, ei enempää eikä vähempää, kuin kääntää maapallon tuleva kehitys parempaan suuntaan, muistuttaa vararehtori Paula Eerola.

Tapahtumassa nostetaan esiin muun muassa ilmastonmuutoksen tutkimus ja ratkaisut, kestävät energiamuodot ja ruokaketjut, biolähtöiset innovaatiot sekä yhteiskunnan kyky sopeutua ilmastonmuutokseen. Aiheiden priorisoinnista EU-tasolla kertoo muun muassa se, että ilmastonmuutoksen torjumiseen on alustavasti varattu peräti 35 prosenttia Horisontti Eurooppa -ohjelman vajaan 100 miljardin euron kokonaisbudjetista. Ruokatutkimukseen ja luonnonvaratutkimukseen irrotetaan puolestaan noin 10 miljardia euroa EU:n yhteisistä maatalouspolitikan määrärahoista. Panostuksen tavoitteena on tukea eurooppalaisen maatalouspolitiikan uudistamista vahvistamalla alan tutkimus -ja innovaatiotoimintaa.  

Increasing Healthy Life Years 22.11.

Helsingin yliopisto vastaa myös yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa Suomen pysyvässä edustustossa 22.11. järjestettävästä ”Increasing Healthy Life Years” -tapahtumasta.

Terveyden ja hyvinvoinnin tutkimukseen liittyvässä tilaisuudessa keskitytään siihen, miten suomalaisissa yliopistoissa tehty tutkimus voi ratkoa Euroopan laajuisia terveydenhuollon kehittämisen haasteita. Keskustelussa nousevat esiin erityisesti teemat liittyen eurooppalaisten terveisiin elinvuosiin, aivotutkimukseen sekä terveystiedon tuottamiseen ja terveysdatan hallinnointiin. Mukana Helsingin yliopistosta ovat tilaisuuden vetäjänä rehtori Jari Niemelä sekä Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) johtaja Mark Daly puheenvuorollaan ”Finnish medical and population data: powering predictive medicine and disease prevention”.

Horisontti Eurooppa -puiteohjelman tavoitteet, rakenne, rahoitettavien toimien pääpiirteet sekä ohjelman toiminnalliset tavoitteet ovat parasta aikaa Euroopan parlamentin sekä Euroopan unionin neuvoston käsittelyssä. Pian Euroopan komissio aloittaa strategisen ohjelmasuunnittelunsa, jossa Horisontti Euroopan sisältöjä ja strategisia tavoitteita viedään yleisemmästä erityiseen. Vaikuttamisen aika Brysselissä on siis parhaimmillaan.

Lisätietoja:Tapahtumasarja pohjautuu yliopistojen ja Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI:n kannanottopaperiin.

Moonshots of the 2020s - How to make the most of the missions of Horizon Europe?

Increasing Healthy Life Years 22.11.

Climate, Food and Natural Resources 19.11.

Unifin tiedote: The preparations for Horizon Europe proceed, Finnish universities organise a series of high-level seminars to share their vision on the missions – “We must unite our forces in turning science and technology for the benefit of people and society.