Helsingin yliopisto sote-uudistuksesta: Yliopistosairaaloiden tulevaisuus on uhattuna

Maan hallitus valmistelee lakiesitystä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseksi. Helsingin yliopisto pitää uudistusta tärkeänä. Sosiaali-, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integroiminen tehostaa terveydenhoitoa ja mahdollistaa tiedon sujuvan liikkumisen toimijoiden välillä silloin kun se on tarpeen. Yliopisto näkee esityksessä kuitenkin myös merkittäviä puutteita.

Esityksen suurin ongelma on, että siitä puuttuu kokonaan aikaisemmissa laeissa ollut määritelmä yliopistosairaaloista ja niitä koskevista säädöksistä. Nykyisin yliopistosairaaloiden toiminnasta säädetään sekä terveydenhuolto- että erikoissairaanhoitolaissa. Lakiin erikseen kirjattu rooli on mahdollistanut yliopistosairaaloiden kehittymisen lääketieteen vetureiksi.

Yliopistosairaaloiden suotuisan kehityksen jatkumiseksi uuteen sote-esitykseen tulee välttämättä lisätä kirjaus siitä, että yliopistollisella sairaalalla on velvollisuus tehdä tieteellistä tutkimusta. 

– Lääketieteellinen tutkimus on edellytys laadukkaalle terveydenhoidolle. Se parantaa hoitotuloksia, terveydenhuollon vaikuttavuutta ja palvelee viime kädessä potilasta, kommentoi Helsingin yliopiston rehtori Sari Lindblom.

Tutkimustyön lisäksi yliopistosairaaloilla on yhdessä yliopistojen kanssa velvollisuus kouluttaa uudet sukupolvet terveydenhuollon ammattilaisiksi. Opetustyötä ei voida kuitenkaan tehdä laadukkaasti, jos yliopistosairaalan lääkärit eivät ole jatkossa palvelussuhteessa yliopistoon. 

– Tässäkään asiassa kytkös yliopistojen ja yliopistosairaaloiden välillä ei saa katketa. Lakiesitykseen pitää ehdottomasti lisätä myös maininta lääkäreiden jaetusta palvelussuhteesta yliopistoihin ja yliopistosairaaloihin. Muutoin koulutuksen taso heikkenee nykyisestä, kommentoi Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkonen.

Yliopistosairaaloiden ja yliopistojen yhteisen tutkimus- ja opetustyön lisäksi uudessa sosiaali- ja terveydenhuollon laissa tulee näkyä näiden toimijoiden hallinnollisen yhteistyön merkitys. Lakiin tarvitaan myös vastaisuudessa kirjaus siitä, että yliopistoilla on edustus yliopistosairaalan hallinnossa ja yliopistosairaaloilla yliopistojen lääketieteellisen tiedekunnan hallinnossa.

Helsingin yliopisto toivoo myös, että uudessa laissa yliopistosairaalan rooli määritellään ensimmäistä kertaa koskemaan laajasti koko sosiaali- ja terveydenhuoltoa; niin sosiaalihuoltoa kuin perus- ja erikoissairaanhoitoa. Vain siten uudistuksen perimmäinen tavoite palveluiden integroimiseksi ja kokonaisvaltaisen hoidon ja asioinnin parantamiseksi voi toteutua. 

Lue yliopiston koko lausunto täältä: 

 

Lisätietoja:

Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkonen

0294125110

risto.renkonen@helsinki.fi