Helsingin yliopisto sai laatuleiman – vahvuutena tutkimusperustainen ja tietoon perustuva toiminnan kehittäminen

Helsingin yliopisto läpäisi 26.1. kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) tekemän laatujärjestelmän auditoinnin ja sai laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta. Karvin mukaan yliopistolla on toimivat järjestelmät ja rakenteet toimintansa suunnitteluun, johtamiseen, seurantaan ja kehittämiseen.

 

Vahvuuksina strategian ja tutkimustoiminnan yhteys sekä johdonmukainen koulutuksen suunnittelu

Helsingin yliopiston vahvuudeksi auditoinnissa nostettiin opetuksen ja koulutuksen suunnittelun johdonmukaisuus ja läpinäkyvyys. Lisäksi HowULearn-työkalun käyttöönotto ja käytön laajentaminen koulutuksen arvioinnissa ja kehittämisessä sai tunnustusta.

Helsingin yliopiston ansioksi nousi lisäksi se, että yliopiston strategialla ja tutkimustoiminnalla on vahva yhteys. Yliopistolla on lisäksi suuri tutkimus-, kumppanuus-, alumni- ja yhteiskunnallinen verkosto, mikä tekee siitä merkittävän toimijan suomalaisessa yhteiskunnassa.

Auditointiraportin mukaan Helsingin yliopistossa on myös kiinnitetty selvästi huomiota yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden edistämiseen, ja sille on luotu hyvät ohjausrakenteet. 

Auditointitulokset otetaan huomioon yliopiston toiminnan kehittämisessä

Raportissa nostetaan esiin myös kehittämiskohteita. Kehittämissuosituksia raportissa annettiin muun muassa kumppanuuksien johtamiseen ja opiskelijoiden kurssipalautteen kehittämiseen. Lisäksi yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden suhdetta opetukseen ja tutkimukseen tulisi määritellä nykyistä selvemmin. 

Auditoinnin ohjausryhmän puheenjohtajana toiminut rehtori Sari Lindblom korostaa, että auditointiraportin kehittämissuosituksia otetaan huomioon yliopiston toiminnan kehittämisessä jo tästä keväästä alkaen.

– Kehittämissuosituksia arvioidaan osana yliopiston toiminnanohjausprosessia, ja niiden pohjalta käynnistetään tarpeen mukaan kehittämistoimia. Moni suosituksista on jo työn alla, toteaa Lindblom.

Auditoinnissa arvioitiin korkeakoulun laatujärjes­telmän toimivuutta ja vaikuttavuutta, ja se toteutettiin syksyllä 2021. Auditointi perustui yliopiston valmistelemaan itsearviointiraporttiin, yliopiston laatudokumentaatioon ja auditointivierailuun lokakuun lopussa 2021. Auditointi toteutettiin Karvin auditointimalin pohjalta.

Auditoinnin toteutti viisihenkinen kansainvälinen asiantuntijaryhmä, joka koostui akateemisista johtajista, yritysmaailman asiantuntijasta ja opiskelijajäsenestä.

Lisätietoja