Fyysikko käy valhetta vastaan Venäjällä

Akateemiset huijaukset rapauttavat tiedeyhteisön uskottavuutta Venäjällä. Fyysikko Andrei Rostovtsev taistelee totuuden puolesta.

Viime vuosina Venäjällä on paljastunut paljon akateemisia vilppitapauksia. Tämä on vain jäävuoren huippu.

Fyysikko Andrei Rostovtsev palasi vuonna 2013 Saksasta Moskovaan ja päätti paljastaa huijauksien laajuuden. Hän kehitti automaattisen tieteellisiä artikkeleita sekä tutkimuksia vertailevan ja tarkastavan järjestelmän. Dissernet-verkosto sai alkunsa.

Nyt Dissernetin kautta on tuotu esille jo lähes 6 000 epäiltyä tieteellistä plagiaattia. Räikeimmissä tapauksissa tutkimustekstejä on kopioitu sanatarkasti vaihtamalla niihin ainoastaan otsikot tai yksittäiset sanat.

— Erääseen suklaateollisuutta käsittelevään tutkimukseen oli vain vaihdettu järjestään sanan ”chocolate” tilalle ”beef”. Tällä lihateollisuutta käsittelevällä valetutkielmalla saatiin taloustieteen tohtorin arvo, Rostovtsev kertoo.

Dissernetin tilastot kertovat, että eniten vilppiä esiintyy aloilla, joihin liittyy Venäjällä paljon korruptiota: talous-, kasvatus- ja oikeustieteissä.

Akateemisiin huijauksiin ovat syyllistyneet niin korkeakoulujen kuin aluehallinnon johtajat että poliitikot. Huijaustapoja on lukemattomia: ostettuja tutkintoja, todistuksia, valetitteleitä ja vertaisarviointeja sekä väärennettyjä tilastotietoja ja tutkimusdataa.

— Kyse on rakenteellisesta ongelmasta ja tieteellisten instituutioiden heikkoudesta, Rostovtsev summaa.

Pienemmissä kaupungeissa osa Dissernet-verkoston jäsenistä on menettänyt työnsä painostuksen vuoksi. 

— Moskovassa ja Pietarissa olemme pystyneet toimimaan toistaiseksi suhteellisen näkymättömästi. Koskaan ei voi kuitenkaan tietää, mitä tuleman pitää, Rostovtsev huokaa.

Venäjän tiedemaailma on kuitenkin muuttunut aiempaa avoimemmaksi, ja siinä Dissernetillä on ansionsa.

— Tavoitteenamme ei ole vain paljastaa ongelmia ja epäkohtia, vaan saada tiedeyhteisöä vakautettua parempaan suuntaan. Dissernet on tulevaisuuden projekti, Rostovtsev toteaa.

Andrei Rostovtsevia haastateltiin Tähtivieras-palstalla numerossa Y/10/16.

Yliopisto-lehti on kaikille tarkoitettu, monipuolinen tiedelehti Helsingin yliopistosta.

Tilaa ja rakastu tieteeseen.