Future Fellow – Yhdessä yliopiston hyväksi ja maailman parhaaksi

Viime syksynä lanseeratun Future Fellow -verkoston tavoitteena on luoda verkosto innostuneista opiskelijoista rakentamaan parempaa maailmaa yhdessä yliopiston kanssa.

Monet Helsingin yliopiston opiskelijoista vaikuttavat jo opiskeluaikoina erilaisissa järjestöissä ja yhteisöissä. Opiskelijoille kertyy paljon tietoa ja kokemusta myös yliopiston piirin ulkopuolelta. Opiskelijoiden näkemykset yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ovat yliopiston kannalta arvokkaita.

Osa opiskelijoista haluaisi myös olla vahvemmin mukana yliopistonsa kehittämisessä, ja siksi loimme tänä syksynä Future Fellow -verkoston. Future Fellow on Helsingin yliopiston aktiivisista opiskelijoista koostuva verkosto, joka tuo yhteen tulevaisuuden uudistajia eri tieteenaloilta.

– Eri yhteisöissä toimivien opiskelijoiden näkemykset ja ideat tukevat yliopiston kehittämistä ja rikastuttavat koko yhteisöä. Opiskelijat ovat Helsingin yliopiston toiminnan ytimessä ja yliopisto haluaa kutsua opiskelijat aiempaa vahvemmin mukaan myös sidosryhmätyön kehittämiseen, visioi verkoston toiminnassa mukana ollut Juuli Hilska.

Yliopiston yhteiskuntasuhteissa työskentelevä Hilska on myös valtiotieteellisen tiedekunnan maisterivaiheen opiskelija, ja hän on ollut mukana kehittämässä verkostoa alusta alkaen.

– Yhteiskuntasuhteiden toiminta on nykyään hyvin laaja-alaista ja vaikuttavaa. Helsingin yliopiston piirissä toimii valtavasti opiskelijoita niillä samoilla sektoreilla, joilla mekin toimimme ja silti meillä ei ole ollut suoraa yhteyttä heihin. Tämän halusimme korjata, kertoo yhteiskuntasuhteiden päällikkö Pia Dolivo, joka on ollut mukana kehittämässä konseptia.

Yhdessä yhä paremmaksi

Future Fellow -verkoston jäsenet ovat kokeneita, kunnianhimoisia ja innovatiivisia Helsingin yliopiston opiskelijoita. Tänä syksynä käynnistettyyn pilottiryhmään kutsuttiin 20 aktiiviopiskelijaa eri tiedekunnista, mutta myöhemmässä vaiheessa kuka tahansa opiskelijoista voi hakea mukaan. Tärkeintä on opiskelijan motivaatio ja halu olla mukana kehittämässä yliopistoa.

– Verkosto tarjoaa opiskelijoille hienon tilaisuuden vaikuttaa ja tuoda opiskelijoiden ääni vahvemmin kuuluviin yliopistolla, kuten viimeisimmässä yliopiston strategiassa painotetaan, Hilska kertoo.

– Suhde yliopistoon tuntuu minulle läheiseltä ja haluan pysyä yliopiston toiminnasta kärryillä. Etenkin kun elinikäinen oppiminen vain kasvattaa merkitystään, tällainen verkosto tarjoaa hyvän tavan edistää yliopiston roolin kehittämistä, Taru Ryske, yksi verkoston jäsenistä kertoo.

Opiskelukokemus määrittää pitkälti sen, minkälainen suhde syntyy valmistuneen ja yliopiston välille. Yhä vahvemman alumnitoiminnan luominen vaatii sen, että ymmärrämme ja tunnemme opiskelijoiden kokemuksia. Siksi verkosto on yliopistolle tärkeä.

Inspiroivia kohtaamisia

Helsingin yliopisto haluaa tukea piirissään toimivien aktiivien kehitystä tutkinnon lisäksi myös muilla tavoin. Verkostoon osallistuvien opiskelijoiden tarpeita ja toiveita kartoitetaan uran ja muun kehityksen saralla, jotta ohjelma vastaisi hyvin heidän tarpeisiin.

– Järjestötoimijoita on yliopistolla paljon ja haluamme myös kiittää heitä, jotka ovat olleet aktiivisesti mukana yliopiston piirissä tai muissa yhteisöissä tekemässä vapaaehtoisesti työtä yliopistoyhteisön hyväksi, Hilska sanoo.

Verkoston opiskelijat pääsevät tapaamaan niin toisiaan, yliopistolaisia kuin yliopiston sidosryhmiäkin. Yhdessä tekeminen on verkoston yksi periaatteista.

– Verkoston jäsenet pääsevät esimerkiksi tapaamaan Alumni Fellow -ohjelman vaikuttajia. Verkosto on koostettu eri tiedekuntien opiskelijoista, joten yhteyksien luominen tiedekuntarajojen yli on myös tärkeä osa kokemusta, Dolivo sanoo.

Tässä onkin jo onnistuttu.

– Tapaamiset ovat olleet inspiroivia. Erityisen hedelmällisiä tapaamisista on tehnyt se, että verkostoon on löydetty erilaisia ihmisiä erilaisista taustoista. Helsingin yliopiston alumneja on valtavasti eri puolilla yhteiskuntaa, joten mahdollisuuksia mielenkiintoisille keskusteluille ja kohtaamisille on lukemattomia, Future Fellow -verkostolainen Juuso Mankonen kehuu.

– Verkoston kannustava ja uudelle avoin ilmapiiri on tuntunut hienolta. Olemme päässeet jo hyvien keskustelujen äärelle, Ryske sanoo.

– On ilo olla rakentamassa jotain uutta ja olinkin todella otettu, kun minua pyydettiin mukaan. Toiminta tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia laajentaa omaa ajattelua ja verkostoja. Siksi olen mukana, Mankonen korostaa.

Future Fellow

Fellow toimii verkostossa kahden vuoden ajan ja osallistuu yliopiston kehitystyöhon keskimäärin 8 tuntia vuodessa. Syksyllä 2019 verkoston toiminta aloitettiin 14 opiskelijasta koostuvan pilottiryhmän avulla. Verkosto toimii yliopiston Yhteiskuntasuhteet-yksikön piirissä, jota johtaa Pia Dolivo.