ERC:n puheenjohtaja: Politiikasta riippumatonta tiedettä pitää puolustaa

Euroopan tiedeneuvoston puheenjohtaja Jean-Pierre Bourguignon arvioi brexitin vaikutuksia tiedeyhteistyöhön vierailullaan Helsingin yliopistossa.

EU tukee ja ohjaa tieteentekoa tutkimuksen puiteohjelmillaan, joiden keskeinen tavoite on edistää kilpailukykyä. Näiden ohjelmien suojissa rahaa on 12 viime vuoden ajan jakanut myös Euroopan tiedeneuvosto ERC, joka tekee päätöksensä puhtaasti tieteellisen arvioinnin perusteella, parhaiden hakemusten pohjalta.

Säästöjä saattaa tulla

Tiedeneuvostolle myönnettiin jatkoa tuoreimmassa, vuodet 2021–2027 kattavassa Horizon Europe -ohjelmassa. Vaikka ERC:n budjettiin ei esitetty supistuksia, neuvoston puheenjohtaja Jean-Pierre Bourguignon varoittaa tuudittautumasta rauhaan: uusi parlamentti joutuu todennäköisesti leikkaamaan, mikä voi huonoimmillaan kohdistua juuri ERC:hen.

Yksi syy huoleen ovat Itä-Euroopan maat, jotka kokevat järjestelmän epäreiluksi, kun suurimmat rahoitukset ohjautuvat lännen vauraille yliopistoille.

Valppautta, tiedemaailma!

— Maat voisivat tarkistaa omia käytäntöjään. Kun oma entinen oppilaani palasi kotimaahansa Romaniaan, häntä kiellettiin hakemasta ERC-rahaa. Yliopiston johdon mukaan hän oli saanut jo niin paljon, että oli muiden vuoro, Bourguignon kertoo.

— Neuvosto kuitenkin rahoittaa vain parhaita ideoita.

Tutkijoiden kannattaa olla valppaina, kun tieteestä pyritään tinkimään.

— Eri mailla ja teollisuudella on omat lobbarinsa. Perustutkimuksen puolta pidämme vain me.

Myös brexit aiheuttaa epävarmuutta. Kova brexit irrottaisi Britannian järjestelmästä kuin veitsellä leikaten.

— 1 100 apurahaa katkeaisi yhdessä yössä. Palkanmaksu keskeytyisi noin 5 000 tutkijalta. Britannia on luvannut ottaa ne hoitaakseen, mutta se olisi melkoinen operaatio järjestää yön aikana.

Tällä hetkellä Iso-Britannia voittaa

Hallittu brexit ei sen sijaan kaataisi yhteistyötä. Britit voisivat tulla jäseniksi norjalaisten ja sveitsiläisten tavoin.

— Oikeastaan ainoa muutos olisi heidän maksuosuutensa nousu. Nythän Britannia on ERC:n suurin voittaja.

Matemaatikko Bourguignonin kausi ERC:n johdossa päättyy tämän vuoden lopulla. Ensi vuodesta alkaen puheenjohtajan ääntä käyttää matematiikan, lääketieteen ja insinööritieteiden tutkija, professori Mauro Ferrari. Bourguignon vieraili Helsingin yliopistossa 13.6.

Lyhyesti-uutinen on julkaistu Yliopisto-lehdessä Y/06/19.