Ensimmäiset työelämäprofessorit Helsingin yliopistoon

Uudet työelämäprofessorit OTT Timo Kaisanlahti, OTT Tuomas Lehtinen, FT Petri Peltonen sekä PhD Pekka Sauri tiivistävät yliopiston yhteyksiä työelämään.

Helsingin yliopistoon on nimitetty ensimmäiset työelämäprofessorit (Professor of practice). OTT Timo Kaisanlahti (tilinpäätösoikeus), OTT Tuomas Lehtinen (asianajajaoikeus), FT Petri Peltonen (taloudellinen geologia) sekä PhD Pekka Sauri (organisaatioviestintä) on kutsuttu tehtäviinsä 3–5 vuoden määräajaksi.

– Helsingin yliopistolle työelämäprofessorit ovat hieno uusi, erilainen mahdollisuus syventää yhteistyötä työelämään ja jakaa työelämän oppeja ja odotuksia opiskelijoille, sanoo Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola.

Työelämäprofessori on Helsingin yliopistossa uusi tehtävä, johon voidaan ottaa tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on yliopistomaailman ulkopuolisessa työelämässä saavutettuja erityisen merkittäviä ansioita ja kokemusta. Tehtävä täytetään kutsusta ja se on aina määräaikainen. Työelämäprofessori työskentelee osa-aikaisena varsinaisen oman tehtävänsä ohella.

Uudet työelämäprofessorit

OTT, dosentti Timo Kaisanlahti, tilinpäätösoikeuden työelämäprofessori

Timo Kaisanlahti työskentelee Keskinäinen eläkeyhtiö Varman päälakimiehenä. Hän on koulutukseltaan oikeustieteen tohtori ja toimii Itä-Suomen yliopiston oikeustaloustieteen dosenttina. Oikeustieteellinen tiedekunta on kutsunut hänet tilinpäätösoikeuden työelämäprofessorin tehtävään (5 vuotta, 20 %).

Sähköposti: timo.kaisanlahti@varma.fi

OTT, dosentti Tuomas Lehtinen, asianajajaoikeuden työelämäprofessori
 

Tuomas Lehtinen on Asianajotoimisto Castrén & Snellmanin osakas. Hän on koulutukseltaan oikeustieteen tohtori ja toimii Turun yliopiston sopimusoikeuden ja kansainvälisen kauppaoikeuden dosenttina. Tuomas Lehtisellä on erittäin laaja kokemus riita-asioiden hoitamisesta niin oikeudenkäynneissä kuin välimiesmenettelyissäkin. Oikeustieteellinen tiedekunta on kutsunut hänet asianajajaoikeuden työelämäprofessorin tehtävään (5 vuotta, 50 %).

Sähköposti: tuomas.lehtinen@castren.fi
Twitter: @TL_Lehtinen

Asianajajaoikeuden työelämäprofessorin tehtävää rahoittavat osin Suomen Asianajajaliiton Säätiö ja Suomen Asianajajaliitto.

FT, dosentti, Petri Peltonen, taloudellisen geologian työelämäprofessori
 

Petri Peltonen on taloudellisen geologian ja mineralogian asiantuntija. Peltonen työskentelee toimitusjohtajana Aurora Exploration Oy -nimisessä suomalaisessa malminetsintään erikoistuneessa yrityksessä. Peltosella on pitkä kokemus sekä tutkimustoiminnasta että teollisuudesta. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on kutsunut hänet taloudellisen geologian työelämäprofessorin tehtävään (5 vuotta, 50 %).

Sähköposti: petri.peltonen@auroraexploration.fi

PhD Pekka Sauri, organisaatioviestinnän työelämäprofessori, erityisalueena yhteiskunnallinen viestintä

Pekka Sauri on pitkän linjan poliitikko ja virkamies, joka työskenteli aiemmin Helsingin kaupungin apulaiskaupunginjohtajana. Tällä hetkellä hän työskentelee Viestintätoimisto Tekirin sekä Aalto Executive Educationin (Aalto EE) neuvonantajana.

Valtiotieteellinen tiedekunta on kutsunut Pekka Saurin organisaatioviestinnän työelämäprofessorin tehtävään (3 vuotta, 80%). Valtiotieteellinen tiedekunta valmistelee myös toisen organisaatioviestinnän työelämäprofessorin kutsumista vuoden 2018 aikana yritysviestinnän alueelle. 

Sähköposti: pekka.sauri@helsinki.fi
Twitter: @pekkasauri

Organisaatioviestinnän työelämäprofessuurit toteutetaan osittain lahjoitusvaroin. Suurimpia lahjoittajia ovat ProCom – Viestinnän ammattilaiset, Taloudellinen tiedotustoimisto TaT, Suomen Messusäätiö, Juho ja Lempi Pitkäsen Säätiö sekä Nokia.

Lisätiedot työelämäprofessuureista: 

Rehtori Jukka Kola
puh. 02941 22211
president@helsinki.fi