CMI:n Tuija Talvitie: Tiede auttaa ratkaisemaan konflikteja

Tiede on on monella tapaa keskeinen osa myös konfliktinratkaisujärjestön työtä – tutkittu tieto on samaan aikaan työmme kivijalka, työkalu ja opasviitta.

Rauhanvälitys tarvitsee aina tietoa konfliktialueesta, sen historiasta, konfliktin taustoista, poliittis-taloudellis-sosiaalisesta tilanteesta. Luotettava konfliktianalyysi rakennetaan monialaisen tutkimuskirjallisuuden varaan ja sitä tarkennetaan vuorovaikutuksessa tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Monimutkaiset haasteet edellyttävät poikkitieteellistä lähestymistapaa, yksinkertaisia pikaratkaisuja alallamme ei tunneta.

Konfliktinehkäisy ja -ratkaisu on myös oma tutkimusalansa. Erityisesti viimeisen 25 vuoden aikana on tutkittu prosesseja: neuvotteluja, välitystä, dialogeja. Myös laajempi neuvotteluun liittyvä kirjallisuus on muokannut alaamme ja sen käytänteitä. On ollut ilo huomata, että konfliktinratkaisuun liittyvä tutkimus on vahvistumassa myös Suomessa, ja teemme mielellämme yhteistyötä siellä missä sillä on lisäarvoa.

Perinteisten yhteiskuntatieteellisten näkökulmien rinnalle tarvitaan yhä enemmän muuta osaamista sekä tutkimuksen ja käytännön välistä soveltavaa yhteistyötä. Yksi kiinnostavimmista  näkökulmista on tarkastella teknologian mahdollisuuksia rauhanprosessien ja laajemmin yhteiskunnallisen dialogin tukemisessa ja vastakkainasettelujen purkamisessa. Uutena alana nk. PeaceTech on kiehtova ja lupaava, sekä erinomainen esimerkki tieteen ja kentän ammattilaisten yhteistyöstä. Tulevaisuudessa nämä sovellukset lisäävät konfliktinratkaisutyön laatua, läpinäkyvyyttä ja lähestyttävyyttä.

Aikana, jolloin yhteiskunnallista keskustelua hallitsee ”fake news” ja ”alternative facts”, tieteen ja tutkitun tiedon merkitys korostuu. Tutkimuksen avulla voimme ennakoida, ratkaista ongelmia, tehdä tutkittuun tietoon pohjaavia päätöksiä sekä arvioida työmme vaikuttavuutta. #SiksitiedeKirjoittaja Tuija Talvitie on CMI:n toiminnanjohtaja.Tieteen puolustajat –kirjoitussarjassa ihmiset kuvailevat tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen merkitystä omasta näkökulmastaan. Tutustu muihin kirjoituksiin Siksitiede-sivulla (skrollaa alas).