Avoimet opinnot tekevät opiskelusta sujuvampaa

Avoin yliopisto auttaa kiinni koulutukseen, kirjoittaa Helsingin yliopiston avoimen yliopiston johtaja Jaakko Kurhila.

Sujuvasti kiinni koulutukseen, vähintään joka toiselle nuorelle korkeakoulututkinto ja jatkuva oppiminen mahdolliseksi elämän eri tilanteissa. Nämä ovat keskeiset tavoitteet opetus- ja kulttuuriministeriön visiotyössä, jossa määriteltiin korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tulevaisuuden suuntia. Toimeksi visiota ryhdyttiin panemaan tammikuussa.  

Tavoitteet ovat ymmärrettäviä yhteiskunnan näkökulmasta, mutta entä yliopiston näkökulmasta? Klassisen tutkimusyliopiston tehtävä on ollut kasvattaa ensisijaisesti tieteenalan jatkajia. Jatkajat kasvatetaan opiskelijoista, jotka ovat yhteisön täysivaltaisia jäseniä. Tutkimusyliopistossa koulutus ei ole “tuote”, jota tarjotaan “asiakkaalle”.

Ministeriön visiotyön tavoitteet voivat kuitenkin palvella myös yliopistoamme. Helsingin yliopisto on maineeltaan, monipuolisuudeltaan ja resursseiltaan ylivoimainen Suomessa. Nämä ominaisuudet eivät kuitenkaan automaattisesti takaa sitä, että soveltuvimmat opiskelijat löytävät sopivan alan pelkän maineen ja perimätiedon perusteella. Pahimmillaan hakija käyttää aikaansa ylioppilastodistuksen arvosanojen korotuksiin ja huomaa vasta yliopistoon päästyään, että ala on väärä. 

Erityisesti Helsingin yliopistossa hakijoille pitää tarjota mahdollisuus kokeilla laajasti eri alojen opintoja avoimina opintoina. Niiden pitää olla samoja yliopisto-opintoja kuin tutkinto-opinnoissakin. Vasta silloin hakija voi varmistua alan soveltuvuudesta itselle ja innostua. Samalla koulutusohjelma pystyy kertomaan vaatimuksistaan juuri niitä asioita, joilla se katsoo olevan merkitystä alalla menestymisen kannalta. 

Monessa koulutusohjelmassa onkin kehitteillä uusia mahdollisuuksia kokeilla opintoja ja saada sitä kautta tutkinto-oikeus. Vaikka osallistuja ei yltäisikään tutkinto-oikeuteen, hyväksytty suoritus on käytettävissä osana toista tutkintoa. Aika ei mene hukkaan, toisin kuin epäonnistuminen perinteisessä pääsykokeessa. 

Oman alan löytyminen avoimia opintoja suorittamalla sujuvoittaa tutkinto-opiskelua. Samoja opintoja voivat käyttää myös ketkä tahansa opiskelusta kiinnostuneet eri elämänvaiheissa. Ministeriön keskeiset tavoitteet toteutuvat avoimien opintojen kautta erinomaisesti.

Pääkirjoitus on julkaistu Yliopisto-lehden numerossa Y/03/18.