Avoimen tieteen palkinto professori Jaana Bäckille

Helsingin yliopiston Avoimen tieteen tunnustuspalkinto 2018 myönnetään ansioituneelle metsiemme ilmastovaikutusten tutkijalle.

Helsingin yliopisto myöntää vuosittain jaettavan Avoimen tieteen tunnustuspalkinnon tänä vuonna professori Jaana Bäckille. Palkinto luovutetaan tänään keskiviikkona 24.10.2018 Open Access -viikon Kuka omistaa julkaisuni? -tapahtumassa Tiedekulmassa.

Jaana Bäck on metsien ja ilmakehän vuorovaikutusten professori Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Bäck tutkii pohjoisten metsien merkitystä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Bäck tutkimusryhmineen etsii vastausta kysymykseen miten metsämme viilentävät ilmastoa tuottaessaan haihtuvia höyryjä, jotka osallistuvat pilvien syntyprosesseihin. Olennaista on myös selvittää, miten pohjoisia metsiä kannattaisi hoitaa, jotta niiden ilmastovaikutukset olisivat mahdollisimman suotuisat.

Vuonna 2017 Bäck toimi Euroopan tiedeakatemioiden yhteistyöjärjestön EASACin monivuotisen ja monitieteisen hankkeen päätutkijana ja johtajana. Hankkeessa Bäck johti työryhmää, johon kuului kymmeniä asiantuntijoita neljästätoista maasta. Hankkeen lopputuloksena julkaistiin yleistajuinen ja avoimesti saatavilla oleva raportti Multi-functionality and Sustainability in the European Union's Forests.

Vuonna 2017 Bäck sai ensimmäisen Suomalaisen Tiedeakatemian Pro Scientia -palkinnon. Palkintoperusteluissa korostettiin palkittavan pyyteetöntä työtä tieteen vaikuttavuuden ja EASAC-raportin hyväksi. Bäck kutsuttiin Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi keväällä 2018.

Julkaisujen avoimuus avaa yhteiskunnallista keskustelua

Bäck kanssakirjoittajineen on julkaissut useita artikkeleita julkaisumaksullisissa open access -lehdissä.  Lisäksi osa hänen avoimista julkaisuistaan on saatavilla rinnakkaistallennettuina tutkimusyliopistojen julkaisuarkistoissa. Avoimina julkaisut ovat myös tiedeyhteisön ulkopuolisen suuren yleisön saavutettavissa.

 

Jaana Bäck on asiantuntevasti, taitavasti ja kärsivällisesti tuonut esiin tutkimustyönsä tuloksia myös yleisötilaisuuksissa, joissa äärimmäisen ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti herkkä tutkimusaihe on herättänyt kiivastakin keskustelua.

 

Helsingin yliopisto avoimen tieteen kärjessä

– Yhteiskunnat tarvitsevat luotettavaa, tutkittua ja avoimesti saatavilla olevaa tietoa vastatakseen ihmiskunnan suuriin haasteisiin. Nyt elossa oleville sukupolville suurin näistä on ilmastonmuutos. Yhteiskuntamme on rakennuttava tiedolle ja tiedon on virrattava vapaasti ja oltava myös uudelleen hyödynnettävissä. Suomi on avoimessa tieteessä johtavia maita, ja maan johtavana tutkimusyliopistona Helsingin yliopistolle avoin tiede on strategian painopistealue, Avoimen tieteen palkintoratiin kuuluva Helsingin yliopiston tutkimushallinnon asiantuntija Heidi Laine korostaa.

Avoin tiede ja tieteen avoimuus ovat kansainvälisesti katsoen edelleen vahvistuvia tiedepoliittisia trendejä ja monien tutkimusrahoittajien agendalla. Avoin tiede on mukana esimerkiksi eurooppalaisissa tutkimuksen rahoitusinstrumenteissa erilaisina avoimuuteen liittyviä kannusteina ja vaatimuksina.

– Tässä merkittävässä kansainvälisessä keskustelussa ja muutoksessa Helsingin yliopiston on oltava mukana vaikuttamassa tieteen ja tutkimuksen tulevaisuuden edellytyksiin. Avoimuus on tieteellisen työn keskeisiä periaatteita. Avoimia käytäntöjä on päivitettävä tiedeyhteisön digitaaliseen työympäristöön sopiviksi, summaa Heidi Laine.

 

Avoimen tieteen palkinto ja Kuka omistaa julkaisusi? -seminaari Tiedekulmassa ovat osa kansainvälisen Open Access -viikkoa, jota vietetään vuosittain lokakuussa, tänä vuonna 22.-26.10.2018.