Antti Räsänen valittu teologisen tiedekunnan dekaaniksi

Uskonnonpedagogiikan professori Antti Räsänen on nimitetty teologisen tiedekunnan uudeksi dekaaniksi vuoden 2018 alusta.

Antti Räsänen on syntynyt Mikkelissä 1.12.1969. Hän valmistui kasvatustieteiden maisteriksi Joensuun yliopistosta 1985 ja teologian maisteriksi Helsingin yliopistosta 1992. Teologian tohtoriksi Räsänen väitteli 2002 pääaineena uskonnonpedagogiikka. Nykyisessä tehtävässään uskonnonpedagogiikan professorina Räsänen on toiminut teologisessa tiedekunnassa 1.8.2012 alkaen. Tätä ennen hän on toimi uskonnonpedagogiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa ja uskonnonpedagogiikan professorina Itä-Suomen yliopistossa.

Vuodesta 2014 alkaen Räsänen on toiminut teologisen tiedekunnan tohtoriohjelman johtajana. 

Räsäsen mielestä dekaanin tehtävä yliopistokokonaisuuden johtamisessa painottuu strategiseen johtamiseen ja osaamiseen.

− Helsingin yliopiston uuden strategian mukaan tavoitteena on luoda kansainvälinen huippututkimuksen ympäristö, nostaa opiskelijat keskiöön ja turvata sekä luoda uudistumisen edellyttämät voimavarat. Dekaanin tehtävä on johtaa tiedekuntaa niin, että asiat tehdään oikein, tuloksellisesti ja taloudellisesti sekä yhteisöllisyyttä tukevasti, hän toteaa.

Dekaanin tehtävässä Räsänen korostaa johtamisen ihmissuhdetyötä.

− Onnistuminen asioiden tai strategioiden johtamisessa riippuu siitä, miten työyhteisön yksittäiset jäsenet motivoituvat työhönsä. Jokaisen tulee tietää työnsä arvo, vaatimukset ja velvoitteet, mikä edellyttää avointa ja vuorovaikutteista johtamista.

− Näkemykseni mukaan dekaanin tulee olla tehtävässään ennakoiva, ei reaktiivinen, mieluummin tulevaisuuden tekijä kuin sinne ajautuja, Räsänen lisää.

Tiedekunnan tulevaisuuden suurimpina haasteina ovat Räsäsen mukaan ulkopuolisen kansainvälisen rahoituksen hankkiminen sekä opiskelijoiden rekrytointi. Keskeistä on myös työ- ja opiskelijayhteisön luotsaaminen suurten muutosten (YPA, Iso Pyörä) jälkeen innostuneeseen ja sitoutuneeseen työskentelyyn ja opiskeluun.

Dekaanina Räsänen haluaa korostaa uskontojen välistä dialogia, tradition uusia tulkintoja, modernin spirituaaliteetin tuntemista sekä arvo-osaamista.