25 miljoonan lahjoitustavoite täyttyi etuajassa

Helsingin yliopiston 375-juhlavuodeksi julkistetun Tekoja maailman parhaaksi -varainhankintakampanjan tavoite 25 miljoonaa euroa lahjoituksia ja lahjoituslupauksia saavutettiin huhtikuussa 2016, kun tavoite oli asetettu vuoden loppuun. Uusi neljän vuoden lahjoitustavoite on 50 miljoonaa euroa tutkimuksen, opiskelun ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tueksi.

Euromääräisesti eniten lahjoituksia Helsingin yliopisto on tähän mennessä saanut suomalaisilta säätiöiltä. Suurimmat lahjoitukset ovat tehneet Jane ja Aatos Erkon säätiö sekä Svenska Kulturfonden, molemmat kolme miljoonaa euroa. Kymmenen suurimman lahjoittajan joukossa ovat myös Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne (2,1 meur), Koneen Säätiö (1 meur), Stiftelsen Tre Smeder (1 meur), Metsämiesten säätiö (750 000 euroa) sekä Sigrid Juseliuksen säätiö (700 000 euroa).

Yrityksistä suurimmat lahjoitukset ovat tehneet Nokia (1,6 meur) ja Konecranes (250 000 euroa). Myös yksityishenkilöt ovat mukana kampanjassa, ja yliopisto on saanut strategiakauden aikana useita merkittäviä testamenttilahjoituksia, arvoltaan yhteensä yli seitsemän miljoonaa euroa. 27.4.2016 järjestetyn Lahjoita tänään -tempauksen tulos oli lähes 60 000 euroa.

– Lahjoittajat ovat vastanneet yliopiston kutsuun hyvin. Säätiöt, yksityishenkilöt ja yritykset ovat osoittaneet arvostavansa Helsingin yliopistoa ja yliopistossa tehtävää työtä, kiittää varainhankintakampanjaa vetävä kansleri Thomas Wilhelmsson.

Lahjoituksista ja lahjoituslupauksista noin 21 miljoonaa euroa on mukana valtion vastinrahaohjelmassa, joka on voimassa 30.6.2017 asti. Se merkitsee, että valtio moninkertaistaa lahjoitusten kokonaissumman myöhemmin vahvistuvan kertoimen mukaan.

Tukea eri koulutusaloille – yhteistyö tärkeää myös kumppaneille

Merkittävillä lahjoituksilla on tuettu esimerkiksi luonnon- ja ympäristötieteitä, lääketiedettä ja farmasiaa sekä humanistis-yhteiskuntatieteellisiä aloja, kasvatustieteitä ja opettajankoulutusta.

Muun muassa Nokian 1,6 miljoonan euron lahjoitus osoittaa, että Helsingin yliopiston kaltainen monitieteinen perustutkimusyliopisto on elinkeinoelämälle tärkeä kumppani. Lahjoituksesta pääosa on suunnattu luonnontieteiden koulutusalalle. Yliopisto ja Nokia ovat yhteisesti tunnistaneet tärkeäksi kehittämiskohteeksi datatieteen, jonka menetelmiä ja osaamista voidaan myös hyödyntää laajasti Helsingin yliopiston eri tieteenaloilla. Datatieteelle keskeiset digitaalisuus, monitieteisyys, yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja yritysyhteistyö ovat myös yliopiston uuden strategian ja tulevaisuuden menestyksen kulmakiviä.

Lahjoitukset tutkimuksen ja opetuksen tueksi

Helsingin yliopiston lahjoitusvarojen kokonaisuus on yli 150 miljoonaa euroa. Helsingin yliopisto käyttää varat tutkimuksen ja opetuksen tueksi joko suoraan tai rahastoimalla ne.

Yliopisto ei käytä lahjoitusvaroja yliopistoleikkausten paikkaamiseen, vaan uusiin avauksiin. Lahjoitusvarojen käyttöä sääntelevät esimerkiksi valtion pääomasijoitusten, testamenttien ja lahjakirjojen ehdot.

Helsingin yliopiston rahastojen hallinnoimista rahastoista jaetaan vuosittain useita miljoonia apurahoina, stipendeinä ja esimerkiksi professuurien palkkakuluina. Vanhimmat tunnetut, yhä apurahoja jakavat lahjoitusrahastot ovat peräisin 1700-luvulta.

Uusi tavoite on kaksinkertainen

Helsingin yliopiston tulevalle strategiakaudelle 2017–2020 lahjoitusvarojen tavoite on 50 miljoonaa euroa. Tavoitteen saavuttamiseksi yliopisto muun muassa aloittaa kansainvälisen varainhankinnan.

– Varainhankinta on tullut yliopistolle jäädäkseen. On erittäin tärkeää, että rakennamme elinaikaisia suhteita alumneihimme, jotka voivat eri tavoilla tukea yliopiston toimintaa. Haluamme olla keskellä yhteiskuntaa, ja varainhankinta on yksi tapa viedä yliopiston viestiä ja yhdessä tekemistä eteenpäin, sanoo kansleri Wilhelmsson.

Lue lisää: www.helsinki.fi/rahastojen-vuosikirja ja www.helsinki.fi/lahjoita

Lisätietoja:

Yhteyspäällikkö Riikka Mäntyniemi, puh. 02941 23478, riikka.mantyniemi@helsinki.fi

Kampanjapäällikkö Pia Dolivo, puh. 050 595 1209, pia.dolivo@helsinki.fi