15 Helsingin yliopiston tutkijaa on aloillaan maailman viitatuimpien joukossa

Ilmakehätieteiden tutkimukseen viitataan erityisen paljon: Highly Cited Researchers -listalla on kymmenen tutkijaa Ilmakehätieteiden keskus INARista.

15 Helsingin yliopistossa työskentelevää tutkijaa on maailman viitatuimman yhden prosentin joukossa omilla aloillaan. Tutkijoista 11 tekee tutkimustyötä ensisijaisesti Helsingin yliopistossa ja neljä ensisijaisesti muualla.

Highly Cited Researchers -listalle nousevat tutkijat, joiden artikkeleihin muut tutkijat ympäri maailmaa ovat viitanneet eniten vuosina 2008–2018.

Erityisen vahvasti Helsingin yliopistosta on edustettuna Ilmakehätieteiden keskus INAR, jonka tutkijoita on viitatuimpien listalla kymmenen. Keskusta johtaa akatemiaprofessori Markku Kulmala.

Kulmala pitää tulosta merkittävänä, sillä listalle päästäkseen tutkijalla on oltava säännöllisesti erittäin siteerattuja tutkimuksia. Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden edustusta listalla selittävät hänen mukaansa sekä pitkäjänteinen työ että uudistuminen.

– Aloitimme 1990-luvulla perusfysiikan tutkimuksella ja monipuolisella datan keruulla. Vuosien varrella olemme tehneet paljon uusia avauksia, esimerkiksi kehittäneet Hyytiälän SMEAR II -asemaa ja aloittaneet ilmanlaadun tutkimuksen Kiinassa.

Kulmalan mukaan merkittävä saavutus on myös se, että listan yhteensä 153 geotieteiden tutkijasta kymmenen työskentelee Suomessa.

Highly Cited Researchers -lista kootaan Web of Science -indeksointi- ja hakupalvelusta. Se sisältää vertaisarvioituja julkaistuja tutkimuksia erityisesti luonnontieteistä ja lääketieteestä. Painotuksen vuoksi viitatuimpien lista ei ota huomioon esimerkiksi humanististen alojen tutkijoita.

Suomalaisessa yliopistossa, tutkimuslaitoksessa tai tutkimusta tekevässä yrityksessä työskenteleviä tutkijoita Highly Cited Researchers -listalla on tänä vuonna yhteensä 27. Viime vuonna suomalaisia oli listalla 36 ja Helsingin yliopiston tutkijoita 18.

Tutkijoiden toistensa töihin tekemät viittaukset ovat yksi keskeisistä tavoista arvioida tieteen laatua. Viittauksilla on suuri painoarvo myös kansainvälisissä yliopistovertailuissa.

 

Helsingin yliopiston tutkijat Highly Cited Researchers -listalla

Ilmakehätieteet
Jonathan Duplissy @JonathanInFinl
Mikael Ehn
Veli-Matti Kerminen
Markku Kulmala @MarkkuKulmala1
Tuomo Nieminen
Tuukka Petäjä
Mikko Sipilä
Heikki Junninen (Ensisijainen: Tarton yliopisto) @turms
Douglas Worsnop (Ensisijainen: Aerodyne Research, Inc.)
Ram Oren, vierailijaprofessori (Ensisijainen: Duke University)

Elämäntieteet
Jaakko Kangasjärvi 

 

Lääketiede
Mika Kivimäki (Ensisijainen: University College London)
Willem de Vos

Matematiikka
Tuomo Kuusi

Bio- ja ympäristötieteet
Christopher Raymond
@DrCMRaymond