Pentujan ruokavaliolla näyttää olevan vaikutus allergisten ja atooppisten iho-oireiden kehittymiseen

Helsingin yliopiston DogRisk-tutkimusryhmä havaitsi epidemiologisessa tutkimuksessaan, että koiran pentuiän ruokavalio saattaa vaikuttaa koiran allergisten ja atooppisten iho-oireiden ilmaantumiseen aikuisiässä.

Helsingin yliopiston tutkijat seurasivat yhteyttä 4022 koiranpennun dieettien, erillisten ruoka-aineiden ja allergisten ja atooppisten (AASS) iho-oireiden kehittymisen välillä.

– Pennuilla, joille oli syötetty pentuiässä raakaa naudanmahaa, raakoja sisäelimiä ja ihmisten ruoantähteitä, havaittiin merkittävästi vähemmän allergia- ja atopiaoireita aikuisiässä. Toisaalta pennuilla, jotka eivät saaneet ollenkaan raakaruokaa, jotka söivät suurimman osan ruoasta kuivaruokana ja/tai joille syötettiin hedelmiä tai lämpökuivattuja eläinten osia, oli aikuisiässä huomattavasti enemmän edellä mainittuja oireita, sanoo DogRisk-tutkimusryhmän johtaja, dosentti Anna Hielm-Björkman Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta.

Tutkimuksen mukaan koiranpennun ruokavalion sisältäessä vähintään 20 prosenttia raakaruokaa tai alle 80 prosenttia kuivaruokaa, allergia- ja atopiaoireiden todennäköisyys väheni merkittävästi aikuisiässä. Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että jos raakaruokaa ei syöty lainkaan tai ruokavalio koostui yli 80 prosenttisesti kuivaruoasta, oireiden esiintyvyys aikuisilla koirilla lisääntyi merkittävästi. Kun pennuille syötettiin 20 prosenttia muun tyyppistä prosessoitua kaupallista koiranruokaa (kuten tölkkeihin tai pötköihin pakattuja prosessoituja koiraruokia), oireiden todennäköisyys lisääntyi merkittävästi.

– Tulokset viittaavat siten siihen, että nimenomaan raakaruoka edisti ihoterveyttä aikuisiällä, sanoo Hielm-Björkman, ja että jos 20 prosenttia ruuasta annetaan raakana, niin jo se määrä on riittävä tuottamaan terveysetuja.

Edellisten tekijöiden lisäksi pennut, jotka söivät ulkona muiden eläinten raatoja, niin kutsuttua ”ilmakuivattua raakaruokaa”, kärsivät aikuisiällä vähemmän iho-oireista.

– Tavoitteemme on löytää tapoja, joilla koiranomistaja voi vaikuttaa lemmikkinsä terveyteen. Tutkimuksessa näimme yhteyden aikuisiän AASS-oireiden vähäisemmän esiintyvyyden ja tuoreiden raaka-aineiden tarjoamisen välillä, sekä prosessoitujen ruokien ja sokeripitoisten hedelmien välttämisen välillä. Se on hyvä alku kenelle tahansa omistajalle, sanoo eläinlääketieteen tohtori Manal Hemida, DogRisk-tutkimusryhmän ja Helsinki One Health -verkoston tutkija, ja tämän tutkimuksen päätutkija.

– Tutkimus kuitenkin vain osoittaa syy-yhteyden, mutta ei todista sitä. Ruokavaliointerventiotutkimukset ovat tarpeen, jotta allergisten ja atooppisten iho-oireiden kehittymisen ja ruokavalion osatekijöiden, kuten raaka- ja kuivaruokien, ihmisten ruoantähteiden sekä öljyjen oikean annostelun välistä yhteyttä saadaan tarkemmin selvitettyä, summaa Hemida.

Al­ku­pe­räi­nen ar­tik­ke­li:

Puppyhood diet as a factor in the development of owner-reported allergy/atopy skin signs in adult dogs in Finland. Manal B. M. Hemida, Siru Salin, Kristiina A. Vuori, Robin Moore, Johanna Anturaniemi, Sarah Rosendahl, Stella Maria Barrouin-Melo, Anna Hielm-Björkman, 14 July 2021, Journal of Veterinary Internal Medicine 2021 Sep;35(5):2374-2383. https://doi.org/10.1111/jvim.16211

Tutkimuksessa käytetty aineisto

Tutkimusaineistona käytettiin verkkoruokintakyselyä, jossa koiranomistajat olivat vastanneet mitä heidän koiransa olivat syöneet 2-6 kuukauden iässä. Välttääkseen vääriä syy-seuraus päätelmiä, tutkijat valitsivat kontrolliryhmään vain terveitä koiria, jotka vastaushetkellä olivat jo yli kolmen vuoden ikäisiä (n=2864), jotta niiden mahdollisuus sairastua tautiin enää olisi pieni. Allergiaan tai atopiaan sairastuneet koirat olivat yli vuoden ikäisiä (n=1158). Resgressioanalyyseillä löydettiin malleja, jotka selittivät allergia ja atopia iho-oireiden ja ruoka-aineiden yhteyden, kun taas dieettien ja sairauden assosiaatiot tukivat edelliset tulokset.