Koiran pentuaika voi aiheuttaa ”baby bluesin” kaltaista ”puppy bluesia”

Koiranpennun saapuminen kotiin on yleensä iloinen tapahtuma, mutta joskus siihen liittyvä elämänmuutos voi aiheuttaa huomattavia negatiivisia tunteita. Tutkijat havaitsivat, että lähes puolet koiranomistajista kokee pentuaikana ahdistuneisuutta, kuormittuneisuutta tai turhautuneisuutta.

Helsingin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan osa koiranomistajista kokee koiransa pentuaikana tuntemuksia, jotka muistuttavat synnytyksen jälkeistä "baby bluesia" eli lyhytaikaista mielialan laskua ja alakuloa. Pennun hoitaminen aiheuttaa huolia, pelkoja ja turhautumista, ja kiintyminen koiraan saattaa olla vaikeaa.

– Tutkimuksessa havaittiin, että tässä niin kutsutussa ”puppy bluesissa” on kolme esiintymismuotoa: ahdistunut, turhautunut ja uupunut. Nämä muodot esiintyvät usein yhdessä, mutta yksi tai kaksi niistä voi myös korostua, kuvailee psykologi ja väitöskirjatutkija Aada Ståhl.

Ahdistuneen pennun omistajan ajatuksia värittävät huolet pennun hyvinvoinnista ja kehityksestä sekä omasta riittämättömyydestä koiranhoitajana. Hän saattaa syyllistää itseään, kun asiat eivät mene suunnitellusti. 

Turhautunut pennun omistaja kokee tyytymättömyyttä ja rasitusta pennun hoitamisen kuormittavuudesta ja odottamattomista haasteista. Hänen voi olla vaikeaa rakentaa pentuun tunnesidettä, ja hän saattaa toivoa, ettei olisi koskaan hankkinut pentua ja harkita sen poisantamista. 

Uupunutta pennun omistajaa pentuaika rasittaa niin henkisesti kuin fyysisestikin. Hänellä voi olla univaikeuksia, ja jatkuva pennun tarvitsema huomio ja aika ahdistaa ja väsyttää.

–  Hieman alle puolet omistajista raportoi kokeneensa huomattavia kielteisiä kokemuksia pentuaikana ja voimakkainta kuormitusta vain noin kymmenesosa. Tämä vastaa raskauden jälkeisen masennuksen esiintyvyyslukuja. Negatiiviset tuntemukset väistyvät kuitenkin varsin nopeasti, kertoo professori Hannes Lohi.

Mielenkiintoinen tutkimuslöytö oli, että mitä kauemmin pentuajasta oli kulunut aikaa, sitä positiivisempana ihmiset sen muistivat. Toisin sanoen pentuaikaan liittyvien muistojen negatiivinen tunnesisältö “haalistuu” ajan myötä.

Koiranomistajille tuttu ilmiö on nyt mitattavassa muodossa jatkotutkimusta varten

Tutkimuksessa kerättiin ensin kokemuksia yli sadalta koiranomistajilta, jotka olivat kokeneet henkistä kuormitusta pennun kotiin saapumisen jälkeen. Tämän aineiston pohjalta kehitettiin kyselymittari ”puppy bluesin” mittaamiseen. Uudella kyselyllä kerättiin vastauksia yli 2000 koiranomistajalta ja varmistettiin samalla kyselyn toimivuus ja luotettavuus.

– Ilmiön saaminen mitattavaan muotoon on tärkeää, jotta voimme ymmärtää paremmin sen piirteitä, esiintyvyyttä ja kestoa. Näin voimme myös tutkia tarkemmin altistavia ja suojaavia tekijöitä, mikä auttaa ennaltaehkäisy- ja tukikeinojen kehittämisessä, kertoo Ståhl.

Tutkimus on uusi avaus ihmisen ja lemmikin välisen suhteen tutkimiseen. Vaikka termi "puppy blues" on yleisesti käytössä koiranomistajien keskuudessa, aiheesta ei ole aiemmin tehty kattavaa tutkimusta. Ilmiön tutkiminen lisää tietoisuutta, mikä voi auttaa ihmisiä varautumaan negatiivisiin tuntemuksiin sekä tunnistamaan ja ymmärtämään omia kokemuksiaan paremmin.

Tutkimus on osa professori Hannes Lohen tutkimusryhmän laajempaa hanketta, jossa selvitetään omistajan ja eläimen välistä suhdetta sekä sen merkitystä hyvinvoinnille.

Alkuperäinen artikkeli

Ståhl, A., Salonen, M., Hakanen, E. et al. Development and validation of the puppy blues scale measuring temporary affective disturbance resembling baby blues. npj Mental Health Res 3, 27 (2024). https://doi.org/10.1038/s44184-024-00072-z

Yhteystiedot

Psykologi, väitöskirjatutkija Aada Ståhl
aada.stahl@helsinki.fi