Epilepsiaa sairastavien koirien veri- ja karvanäytteissä muutoksia hivenaineiden ja raskasmetallien pitoisuuksissa

Hiljattain Helsingin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan epilepsiaa sairastavien koirien veren ja turkin hivenaine- ja raskasmetallipitoisuuksissa on huomattavia eroja verrattuna terveisiin koiriin.

Ihmistutkimusten lailla löydös viittaa siihen, että ympäristötekijät saattavat vaikuttaa epilepsian puhkeamiseen koirissa.

Epilepsia on koirien yleisin neurologinen sairaus, jonka taustalla uskotaan olevan moninainen joukko sekä perinnöllisiä että ympäristöön liittyviä tekijöitä. Ihmisillä tehdyt tutkimukset osoittavat, että hivenaineet ja raskasmetallit saattavat olla yksi näistä ympäristötekijöistä

Eläinlääkäri Sarah Rosendahl tutki väitöskirjassaan epilepsiaa sairastavien ja terveiden koirien veren ja turkin hivenaine- ja raskasmetallipitoisuuksia. Tuloksiin mahdollisesti vaikuttavista muista tekijöistä kerättiin tietoa perusteellisen kyselyn avulla. Tutkimuksessa oli mukana 123 erirotuista koiraa.

– Halusin sisällyttää tutkimukseeni karva-analyysin, sillä karvoista mitattavat hivenaineiden ja raskasmetallien pitoisuudet kattavat pidemmän ajanjakson. Verestä mitattavat pitoisuudet puolestaan kertovat ainoastaan senhetkisestä tilanteesta, Rosendahl sanoo.

Tulosten perusteella idiopaattista epilepsiaa – koirien yleisintä epilepsian muotoa – sairastavilla koirilla oli veressä ja turkissa huomattavasti enemmän seleeniä ja kuparia, ja toisaalta vähemmän kromia, kuin terveillä koirilla. Seleeni ja kupari ovat koirille tärkeitä hivenaineita, mutta liiallisina pitoisuuksina ne voivat vaikuttaa elimistöön haitallisesti. Kromi on verensokeritasapainon kannalta tärkeä hivenaine.

– Tarvitaan lisätutkimuksia näiden hivenaineiden merkityksestä epilepsian puhkeamisessa ja kehittymisessä. Ei myöskään tiedetä, johtuuko pitoisuuksien vaihtelu näiden hivenaineiden liiallisesta tai liian vähäisestä saannista ruokavaliossa, vai onko taustalla muita tekijöitä. Näin ollen näiden löydösten perusteella ei voi antaa suosituksia tiettyjen hivenaineiden saannin vähentämiseksi tai lisäämiseksi koiran ruokavaliossa, Rosendahl toteaa.

Tutkimus osoitti myös, että epilepsialääkkeitä syövillä koirilla oli huomattavasti enemmän arseenia veressä ja karvoissa, mikä viittaa siihen, että lääkitys vaikuttaa arseenin erittymiseen elimistöstä. Rosendahlin mukaan tarvitaan lisätutkimuksia selvittämään, vaikuttaako tämä haitallisesti koirien terveyteen.

Koirien epilepsia muistuttaa läheisesti ihmisten epilepsiaa, joten tuloksia voidaan hyödyntää myös ihmisten epilepsian tutkimisessa.

Väitös
ELL Sarah Rosendahl väitteli 9.2.2024 kello 13 Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnasta aiheesta ”Hivenaineet ja raskasmetallit koirien idiopaattisessa epilepsiassa”. Vastaväittäjänä toimi kemian professori Trond Peder Flaten Norjan teknis-luonnontieteellisestä yliopistosta ja kustoksena Anna Hielm-Björkman. Väitöskirja on julkaistu sarjassa Dissertationes Universitatis Helsingiensis. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.