Salmiakkikissojen värimysteeri selvisi

Tutkijat ovat selvittäneet keskisuomalaisen kissapopulaation erikoisen, salmiakkia muistuttavan turkin värityksen. Erityisen värityksen aiheuttaa rakenteellinen muutos KIT-geenissä, joka on aiemmin liitetty valkolaikkuisuuteen eri lajeissa.

Helsingin yliopiston ja yhteistyökumppaneineiden tutkimus tuo uutta tietoa salmiakkikissojen värityksestä ja siihen liittyvän geenin säätelystä.  Salmiakkikissan väritys luo liukuvärityyppisesti vaalenevan vaikutelman, joka syntyy siitä, että kissan karvat ovat tyvestä tummat ja kärjestä vaaleat. Salmiakkia voi esiintyä kaiken värisillä, sekä kuviollisilla että kuviottomilla kissoilla. Mutaatiota tavataan sekä uroksilla että naarailla.

– Ensimmäiset salmiakkikissat huomattiin vuonna 2007, kun paikallisen eläinsuojeluyhdistyksen aktiivit loukuttivat erikoisen värisiä kissoja keskisuomalaisesta kissapopulaatioista ja sijoittivat niitä uusiin koteihin. Sittemmin näitä kissoja, joista moni näyttää siltä kuin tulostimesta olisi loppunut väri kesken printtaamisen, on putkahdellut satunnaisesti pentueisiin eri puolilla Suomea, kertoo kissaharrastaja ja tutkimuksen alullepanija Sari Toivola.

Vuonna 2019 tutkijat lähtivät selvittämään värimutaation geneettistä taustaa. Jo aikaisemmin löydetyn KIT-geenin piiristä tiedetään löytyvän mutaatioita, jotka aikaansaavat kissojen valkolaikun ja valkoisen värityksen. Tutkimukseen osallistuneilta erikoisen värisiltä kissoilta ei kuitenkaan löytynyt entuudestaan tunnettuja valkolaikkumutaatioita, vaikka niiden turkissa oli selkeitä ja laajoja valkoisia alueita. Tutkijat tarkastelivat populaation kissojen geenejä ja havaitsivat, että niiltä puuttuu pala perimää KIT-geenin läheisyydestä. 

– Paikallistimme näiden erikoisen väristen kissojen perimästä aivan uuden kissan turkin väriin vaikuttavan geenimutaation. Kartoitimme myös mutaation yleisyyttä sekä sitä, millä tavoin mutaatio vaikuttaa kissan turkin väritykseen, kertoo professori Hannes Lohi, Helsingin yliopistosta ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksesta. 

Sen myötä aiemmin epävirallisesti “Finnish Mutationina” tunnettu mutaatio sai virallisen nimen salmiakki.

Salmiakkiturkkinen kissa on suomalainen erikoisuus

Salmiakkimutaatio vaikuttaisi syntyneen suomalaisessa kissapopulaatiossa ja olevan siten lähinnä suomalaisten maatiaiskissojen erikoisuus. Tutkijoiden tiedossa on tällä hetkellä kymmenkunta Suomessa 2000–2020-luvuilla elänyttä, joko valokuvin tai geenitestein tunnistettua ja dokumentoitua salmiakkikissaa.

Tutkimus Petäjäveden salmiakkikissoista on herättänyt maailmanlaajuista huomiota ja nostanut kissapopulaation erityisasemaan. Siitä ovat uutisoineet johtavat mediakanavat, kuten New Scientist, CCN, Forbes ja BBC monien muiden joukossa. Julkaisu on poikinut myös yhteydenoton mahdollisesti vastaavasta värimuutoksesta ihmisen hiuksissa. 

Tutkijat eivät vielä tiedä, liittyykö salmiakkimutaatioon terveydellisiä ongelmia. 

– Tietoomme ei toistaiseksi ole tullut, että salmiakkimutaatio olisi yhteydessä esimerkiksi kuurouteen, mutta asian varmistaminen vaatisi tarkempaa selvitystä kuulotestein, kertoo Hannes Lohi.

Salmiakkimutaatio ei aiheuta karpati-väritystä

Salmiakkikissoista tehdyt havainnot ovat herättäneet kysymyksiä niiden mahdollisesta yhteydestä toiseen uuteen, itäisessä Euroopassa esiintyvään mutaatioon, joka on nimetty esiintymisalueensa mukaan karpatiksi. Karpati-mutaatio vaalentaa kissan turkkia. Lopputulos saattaa joissain tapauksissa muistuttaa hieman salmiakkiväritystä.

Tutkijat saivat analysoitaviksi kahden karpati-kissan näytteet sen varalta, että ne olisivatkin salmiakkeja. Kumpikaan näistä kissoista ei kuitenkaan osoittautunut geneettisesti salmiakiksi. Tutkijat arvelevat, että karpati-kissojen jännittävän ilmiasun taustalla vaikuttavat eri tekijät kuin mitkä saavat aikaan salmiakkiturkin.

Alkuperäinen tutkimusartikkeli:

Heidi Anderson, Milla Salonen, Sari Toivola, Matthew Blades, Leslie A. Lyons, Oliver P. Forman, Marjo K. Hytönen, Hannes Lohi (2024). A new Finnish flavor of feline coat coloration, “salmiak,” is associated with a 95-kb deletion downstream of the KIT gene. Animal Genetics. https://doi.org/10.1111/age.13438

 

Mistä salmiakkikissan tunnistaa?

Salmiakkikissan keskeisimpiä tuntomerkkejä ovat

  • kasvoista rinnuksiin, vatsaan ja jalkoihin levittyvä valkoinen alue
  • näillä valkoisilla alueilla, varsinkin jaloissa ja rinnuksessa, esiintyvä värillinen pilkutus
  • kokonaan tai lähes kokonaan valkoinen hännänpää
  • Usein – muttei aina – tavallista vaaleampi turkin väritys vartalossa ja takaraajoissa
  • muuta vartaloa tummempi väritys pään ja lapojen alueella.

Salmiakkikissan väritys luo liukuvärityyppisesti vaalenevan vaikutelman, joka syntyy siitä, että kissan karvat ovat tyvestä tummat ja kärjestä vaaleat. Salmiakista kuulee toisinaan puhuttavan kissojen “roan-värinä”. Muilla eläinlajeilla tunnetun roan-värin “haalistunut” vaikutelma perustuu kuitenkin värillisten karvojen seassa oleviin kokovalkoisiin karvoihin, joista salmiakin kohdalla ei siis ole kyse.

Salmiakkikissojen ilmiasuissa voi esiintyä voimakastakin yksilöllistä vaihtelua, eivätkä tutkijat toistaiseksi tiedä mistä se johtuu. Esimerkiksi pohjaväriltään mustan salmiakkikissan turkki voi olla yleisvaikutelmaltaan joko vaaleampi tai tummempi, mutta silti selvästi “haalistunut”, tai vaihtoehtoisesti jopa lähes kokonaan musta, jolloin kissan turkki saattaa äkkivilaukselta näyttää tavalliselta mustavalkoiselta.