Reggae ja dancehall ovat kasvattaneet kreolikielten suosiota — kieliaktivistit haluavat ne myös opetuskieliksi kouluihin

Eeva Sippola kiinnostui rahvaanomaisina pidetyistä vähemmistökielistä, kun hän tutustui Chilen monikerroksiseen kulttuuriin vaihto-oppilasvuonnaan.

Artikkeli on julkaistu Yliopisto-lehdessä 5/2022.

Apulaisprofessori Eeva Sippolan kiinnostus espanjaan, iberoamerikkalaisiin kieliin ja kulttuureihin lähti vaihto-oppilasvuodesta Chilessä. Kulttuurien monikerroksisuus kiehtoi.

— Euroopassa käsitys kielistä on usein melko kapea. Yritämme etsiä kielelle yhtä syntylähdettä ja sitoa sen tiettyyn ihmisryhmään, vaikka monissa maissa ihmiset käyttävät arjessa neljää tai viittä kieltä.

Sippolan väitöstutkimus käsitteli vähemmistökieli chabacanoa Filippiineillä Ternaten kylässä. Chabacano on espanjalainen kreolikieli, erikielisten kontakteista syntynyt uusi kieli.

Sippola matkusti kahdeksan vuoden aikana Ternateen monta kertaa, asui perheissä, opetteli kieltä ja haastatteli puhujia.

— Se yllättää aina, kuinka avoimin mielin ihmiset ottavat tutkijan kotiinsa ja kertovat elämästään. Toivon, että pystyn itsekin antamaan jotain takaisin.

Chabacano tarkoittaa espanjaksi karkeaa tai rahvaanomaista. Kreolikieliä on pidetty ”huonosti puhuttuina” kielinä, ja alan tutkimukseenkin on menneisyydessä liittynyt rakenteellista rasismia.

Kotikielen opetusta ensimmäisille luokille

Parhaillaan Sippola perehtyy kestävyyteen kielentutkimuksessa.

— Kestävyyteen liittyy se, miten kielten ja kulttuurien moninaisuutta tuetaan yhteiskunnassa.

Filippiineillä kouluissa on saatu kotikielen opetusta ensimmäisille luokille ja kieliaktivistit tuottavat oppimateriaalia.

Monet saavat tuntumaa kreolikieliin musiikista, kuten Jamaikan kreolilla lauletusta reggaesta ja dancehallista. Musiikki luo kielille uusia muotoja.

— Suomenkielisessä reggaessakin käytetään usein jamaikalaiseen musiikkiin viittaavaa tyylittelyä.

Viime aikoina on puhuttu paljon humanististen alojen leikkauksista.

— Monissa aineissa niistä kärsitään, mutta meillä näyttää nyt hyvältä. Latinalaisen Amerikan ja espanjan ja portugalin kielten tutkimus ovat saaneet uutta nostetta.

Vapaa-ajalla Sippola työntää sormensa multaan ja kasvattaa siirtolapuutarhassa vihanneksia.

Yliopisto-lehti on Helsingin yliopiston tiedeaikakauslehti, joka on sitoutunut Journalistin ohjeisiin. 

Latinalaisen Amerikan tutkimuksen konferenssi Helsingin yliopistossa 12.–15.6.

Latinalaisen Amerikan tutkijat kokoontuvat Helsingin yliopistoon 12.–15.6. tiedejärjestö
CEISALin konferenssiin Uncertain Trajectories: Latin America after Globalization.